Tweede Kamerverkiezingen 2012

Op 12 september 2012 waren er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Deze waren nodig na de val van het kabinet-Rutte op 23 april 2012. Het kabinet-Rutte I viel op 21 april 2012 toen premier, vicepremier en fractievoorzitters van VVD, PVV en CDA geen overeenstemming wisten te bereiken over een pakket aan bezuinigingen voor 2013.

De VVD won en werd de grootste bij deze verkiezingen, de PvdA won eveneens. Na de verkiezingen formeerden VVD en PvdA het kabinet Rutte II.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

In onderstaande tabel is de verkiezingsuitslag in aantal zetels opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van het aantal stemmen (ook in %) per partij.

 

Partij

Zetels

2012

Zetels

2010

Winst/

verlies

VVD

41

31

+10

PvdA

38

30

+8

PVV

15

24

-9

SP

15

15

-/+

CDA

13

21

-8

D66

12

10

+2

ChristenUnie

5

5

-/+

GroenLinks

4

10

-6

SGP

3

2

+1

Partij voor

de Dieren

2

2

-/+

50PLUS

2

-

+2

Onderstaande partijen deden mee aan de verkiezingen, maar hebben in 2012 geen zetels behaald.

 

2.

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn de kerngegevens van de verkiezingen in 2012 opgenomen.

 

Tweede Kamerverkiezingen 2012

Verkiezingsdatum

12 september 2012

aantal opgeroepen kiezers

12.689.810

aantal uitgebrachte geldige stemmen

9.462.223

blanco

17.004

ongeldig

20.984

kiesdeler

63.081

voorkeursdrempel

15.708

opkomstpercentage

74,6

aantal deelnemende partijen

21

aantal partijen dat zetel behaalde

11

3.

Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's

In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.

 

4.

Achtergrond verkiezingen

Val kabinet Rutte I

Op zaterdag 21 april 2012 kwam het kabinet-Rutte I ten val, nadat de besprekingen in het Catshuis over verdere bezuinigingen waren mislukt. Over de inhoudelijke redenen was strikt genomen niets bekend, omdat wekenlang in beslotenheid was vergaderd. Het leek er op dat de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV het eens waren geworden over een bezuinigingspakket van € 14,4 miljard. Dat bleek echter niet het geval.

Na de breuk zegde Geert Wilders namens de PVV-fractie het in oktober 2010 gesloten gedoogakkoord op. Premier Mark Rutte diende op zaterdagavond 21 april het ontslag van zijn kabinet aan de Koningin aan. Na overleg tussen de fracties in de Tweede Kamer en een Kamerdebat op 24 april werd besloten op 12 september vervroegde Tweede Kamerverkiezingen te houden.

5.

Gekozenen

Op basis van de uitgebrachte stemmen is de samenstelling van de Tweede Kamer bekend. CDA'er Pieter Omtzigt (39 op de lijst) is alsnog dankzij voorkeurstemmen gekozen.

Er zijn in 2012 42 nieuwkomers en negen die terugkeren in de Kamer (van wie er één slechts drie maanden 'invalster' was). Het aantal vrouwen is 58. Vier minder dan er in 2010 werden gekozen.

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozenen.

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.