Drs. J.S. (Joël) Voordewind

foto Drs. J.S. (Joël) Voordewindvergrootglas

Joël Voordewind (1965) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de CU . Hij was hoofd voorlichting van zijn partij en werkte eerder bij het ministerie van Defensie en bij ontwikkelingssamenwerkingorganisaties. De heer Voordewind woont in Amsterdam. In de Tweede Kamer houdt hij zich bezig met buitenlandse zaken, immigratie en asiel, defensie, ontwikkelingssamenwerking, schulden (sociale zaken), jeugdzorg en verslavingen. Tevens is hij fractiesecretaris en vicefractievoorzitter en lid van het Presidium.

ChristenUnie
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Joël Stephanus (Joël)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Sleen (Dr.), 9 juli 1965

levensbeschouwing
evangelisch (lid Evangelische Gemeenten)

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), tot 1994
 • ChristenUnie

Hoofdfuncties/beroepen

 • assistent velddirecteur "Tearfund" (hulporganisatie) in Irak, 1991 (tijdens de Golfoorlog)
 • medewerker PvdA-Tweede Kamerleden Joke Kersten en Rob van Gijzel, van 1991 tot 1994
 • noodhulpcoördinator en adjunct-directeur, internationale christelijke hulpverleningsorganisatie "Stichting Dorcas Hulp Nederland", van 1994 tot 1999
 • beleidsmedewerker volksgezondheid, welzijn en sport, en buitenlandse zaken/ontwikkelingssamenwerking, fractie ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1999 tot 2001
 • medewerker Partijbureau en landelijk campagneleider ChristenUnie, van 2001 tot 2002
 • hoofd achterban, Partijbureau ChristenUnie, van 2002 tot 2003
 • hoofd communicatie ChristenUnie, van 2003 tot 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 30 november 2006

Activiteiten

als parlementariër
 • Nam in 2009 de verdediging over van een in 2006 door Tineke Huizinga-Heringa ingediend initiatiefwetsvoorstel in over strafbaarstelling van ontkenning van volkenmoord (zoals de holocaust)
 • Diende in 2011 samen met Hans Spekman (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen (33.068 )
 • Diende in 2012 samen met Kees van der Staaij (SGP), Lea Bouwmeester (PvdA) en Sabine Uitslag (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over verhoging van de leeftijdsgrenzen (van zestien naar achttien jaar) in de Drank- en Horecawet en over verankering van preventie en handhaving. Alleen de leeftijdsgrens voor dienstdoend personeel in horecagelegenheden en (sport)kantines gaat niet omhoog. Gemeenteraden moeten periodiek aangeven wat het gemeentelijk beleid is ten aanzien van alcoholpreventie onder jongeren. Dit voorstel werd in 2013 aangenomen en verscheen in Staatsblad 2013, nr. 380. (33.341 )
 • Bracht in 2014 samen met Sharon Gesthuizen (SP) en Bram van Ojik (GL) een initiatiefnota uit over opvang en terugkeer van vluchtelingen (34.006 )
 • Diende in 2015 samen met Loes Ypma (PvdA) een iniatiefwetsvoorstel in om de bekostiging van het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in de wet te verankeren. Het wetsvoorstel is in 2017 aanvaard. (34.246 )

Wetenswaardigheden

woonplaats
Amsterdam

e-mailadres
j.voordewind@tweedekamer.nl

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "China, godsdienstvrijheid in de knel"
 • "Ben ik nou gek? Idealen in crisistijd" (2012)

literatuur/documentatie
Marno de Boer, "Een activist die zelf op onderzoek uitgaat", Trouw, 8 augustus 2015

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.