Wetenswaardigheden Eerste Kamerleden

Wat is er te zeggen over Eerste Kamerleden in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste eerste Kamerlid, het oudste Eerste Kamerlid of de eerste vrouw in de Eerste Kamer?

 

Titel

Toelichting

Kamerleden in opspraak

De affaires leidden meestal tot het aftreden van een Kamerlid en soms tot non-activiteit.

Veroordeelde politici

Er zijn niet veel (actieve) politici tot een gevangenisstraf veroordeeld.

Tussentijds vertrek

Er kunnen diverse redenen zijn waarom een Eerste Kamerlid niet de vierjarige periode volmaakt.

Nevenfuncties

Het is mogelijk om nevenfuncties te hebben naast het Kamerlidmaatschap.

Inkomen

Leden ontvangen een schadeloosstelling en allerlei onkostenvergoedingen.

Leeftijd

Eerste Kamerleden zijn gemiddeld ouder dan hun collega's in de Tweede Kamer.

Politieke zwaargewichten

De Eerste Kamer kon lang moeilijk als een instituut met veel politieke kopstukken worden gekenschetst.

Ervaring

Vroeger was het veel gebruikelijker dat leden langdurig lid bleven.

Lokale ervaring

Er is een sterke band tussen lokaal bestuur en het parlement.

Vrouwen in de Eerste Kamer

Het eerste vrouwelijke Eerste Kamerlid was Carry Pothuis-Smit in 1920.

Afwijkend stemgedrag

Het komt in de Eerste Kamer vaker voor dat leden anders stemmen dan de meerderheid van hun fractie dan in de Tweede Kamer.

Combinatie lokaal bestuur

Het komt voor dat Eerste Kamerleden ook lid zijn van een gemeenteraad of de Provinciale Staten.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.