r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij print envelop pdclogo

Homepage Parlement & Politiek

Nieuws

RSS
Honderd jaar geleden kwam de Zuiderzeewet in het Staatsblad. Afsluiting en gedeeltelijke inpoldering konden daarna in gang worden gezet. De grote man daar achter was Cornelis Lely. Hij had nog meer verdiensten.

De column van:

foto Bert van den Braak Bert van den Braak

Einde aan de fictie

Het wordt tijd de onbevredigende procedure voor grondwetsherziening te vervangen.
Parlement & Politiek is een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden
Deze website informeert u uitgebreid over de landelijke politiek en de werkwijze en achtergronden van het politiek bedrijf. De nadruk ligt op feitelijke informatie (zowel actueel als historisch) over personen, kabinetten, ministers en het staatsbestel.
Op de officiële websites van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer vindt u onder andere alle kamerstukken, agenda's en stemmingen.