Partijen in Tweede en Eerste Kamer

Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen.

Onderstaande partijen zijn momenteel vertegenwoordigd in ten minste één van de Kamers.

 

Partij in de Tweede of Eerste Kamer

 

Een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten.

Logo VVD

Geldt als populistisch, met zowel conservatieve, liberale, 'rechtse' als 'linkse' standpunten.

logo PVV

Een hervormingsgezinde sociaal-liberale partij.

Logo D66

Een christelijk geïnspireerde partij in het centrum van het politieke spectrum.

Logo CDA

Een progressieve partij, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.

GroenLinks Logo

Een socialistische, eurosceptische partij en kent een sterke lokale, actiegerichte basis.

logo SP

Een progressieve, sociaaldemocratische partij.

Logo PvdA

Beschouwt dieren als de allerzwaksten in de samenleving en wil dierenwelzijn terugbrengen op de politieke agenda.

Logo Partij voor de Dieren

Een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten.

Logo ChristenUnie

Een politieke partij die zich met name richt op de belangen van 50-plussers.

Logo 50PLUS

Een behoudende christelijke (reformatorische) partij, die strikt volgens Bijbelse normen politiek wil bedrijven.

Logo SGP

Een partij die zich richt op respect voor alle Nederlanders.

Logo DENK

Een populistische, rechtse partij, die onder andere pleit voor het invoeren van directe vormen van democratie.

Forum voor Democratie logo

Een landelijk samenwerkingsverband van regionale partijen.

Logo OSF

Meer over