Home > Politieke partij > Partijen in Tweede en Eerste Kamer

Partijen in Tweede en Eerste Kamer

Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen.

Onderstaande partijen zijn momenteel vertegenwoordigd in ten minste één van de Kamers.

 

Partij in de Tweede of Eerste Kamer

 
 
Logo VVD
logo PVV
Logo D66
 
Logo CDA
 
GroenLinks Logo
  • SP

    De SP is een socialistische, eurosceptische partij. De partij werd opgericht in 1972 en kent vooral een sterke lokale, actiegerichte basis. De SP wil 'een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan'.

logo SP
Logo PvdA
  • Partij voor de Dieren

    De Partij voor de Dieren (PvdD) beschouwt dieren als de allerzwaksten in de samenleving en wil dierenwelzijn terugbrengen op de politieke agenda. Politiek leider van de Partij voor de Dieren is Marianne Thieme . De partij werd opgericht in 2002. De huidige partijvoorzitter is Floriske van Leeuwen.

 
Logo Partij voor de Dieren
Logo ChristenUnie
 
Logo 50PLUS
 
Logo SGP
Logo DENK
  • Forum voor Democratie

    Het Forum voor Democratie (FvD) was een in februari 2015 opgerichte denktank die 25 september 2016 een politieke partij werd. Kern van het programma is het invoeren van diverse vormen van directe democratie zoals referenda en gekozen bestuurders, en het versterken en/of terugwinnen van de nationale soevereiniteit. De partij keert zich tegen een gesloten bestuurscultuur.

Forum voor Democratie logo
Logo OSF

Meer over