Opgeheven politieke partijen

Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan.

Het CDA bijvoorbeeld, heeft een lange geschiedenis van christelijke politieke voorgangers. In 1980 is de partij ontstaan uit een fusie van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Katholieke Volkspartij (KVP). De KVP was in 1945 ontstaan uit de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP). Deze laatste ontstond in 1904 als de Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen. Op deze manier zijn de voorlopers van het CDA terug te vinden tot een eeuw geleden.

Hieronder staat een lijst van alle opgeheven partijen die ooit in het Nederlandse parlement vertegenwoordigd waren.

 
naam politieke partijopgericht inopgeheven in
Algemeen Ouderen Verbond19932001
Algemeene Bond van RK-kiesvereenigingen19041926
Anti-Revolutionaire Partij18791980
Boerenpartij19581981
Bond van Christen-Socialisten19071921
Bond van kiesverenigingen op CH-grondslag in Friesland18981908
Bond van Vrije Liberalen19061921
Centrumdemocraten (CD)19842002
Centrumpartij19801986
Christelijk-Democratische Unie19261946
Christelijk-Historische Kiezersbond18961903
Christelijk-Historische Partij19031908
Christelijk-Historische Unie19081980
Christelijk-Sociale Partij19121925
Christen-Democratische Partij19051925
Communistische Partij Holland19181935
Communistische Partij van Nederland19351991
De Burger Beweging20152022
Democratisch-Socialisten 197019701983
Economische Bond19171922
Evangelische Volkspartij19811991
Gereformeerd Politiek Verbond19482003
Groen Rechts19972017
Hervormd-Gereformeerde Staatspartij19211940
Katholiek Nationale Partij19481955
Katholieke Volkspartij19451980
Leefbaar Nederland19992007
Liberale Partij19211925
Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond'19211946
Liberale Unie18851921
Lijst Pim Fortuyn20022008
Middenpartij voor Stad en Land19291930
Middenstandspartij (1918-1921)19181921
Nationaal-Socialistische Beweging19321945
Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij19331937
Nederlandse Middenstands Partij19701972
Neutrale Partij19181921
Niet Stemmers20152018
Nieuw Nederland20092012
Ondernemerspartij20152019
Pacifistisch-Socialistische Partij19571991
Partij van de Vrijheid19461948
Plattelandersbond19171937
Politieke Partij Radikalen19681991
Radicale Bond18921901
Reformatorische Politieke Federatie19752001
Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij19351940
Revolutionair Socialistische Partij19291935
Rooms-Katholieke Partij Nederland19721985
Rooms-Katholieke Staatspartij19261945
Rooms-Katholieke Volkspartij19221934
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij18941946
Sociaal-Democratische Bond18811894
Sociaal-Democratische Partij19091918
Socialistische Partij (1918-1924)19181928
Unie 55+19921999
Verbond tot Democratisering der Weermacht19181921
Verbond voor Nationaal Herstel19331941
VoorNederland20142017
Vrij-Antirevolutionaire Partij18981903
Vrijzinnig-Democratische Bond19011946

Meer over