Ondernemerspartij (OP)

De Ondernemerspartij is een politieke partij voor en door ondernemers. De standpunten komen voort uit de ondernemerspraktijk. Rode draad in het programma is het principe van gelijke handelsmogelijkheden voor ondernemend Nederland.

Hero Brinkman was lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017.

1.

Kernpunten verkiezingsprogramma 2017-2021

  • verlaging van de btw naar 19%
  • brandstofaccijnzen verlagen met €0,25
  • Oprichting Nederlandse Ondernemersbank
  • Europese Unie moet handelsunie blijven
  • WW voor ZZP'ers en eenmansbedrijven
  • verhoging defensie budget naar NAVO norm
  • controleplan Salafisme en Moskeeën
  • meer inspraak van het bedrijfsleven in het onderwijs
  • afschaffen leenstelsel en herinvoeren prestatiebeurs

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.