Wetenswaardigheden Tweede Kamerleden

Wat is er te zeggen over Tweede Kamerleden in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste Tweede Kamerlid, het oudste Tweede Kamerlid, opleidingsniveau of de eerste vrouw in de Tweede Kamer?

 

Titel

Toelichting

Kamerleden in opspraak

De affaires leidden meestal tot het aftreden van een Kamerlid en soms tot non-activiteit.

Nevenfuncties

Het is mogelijk om nevenfuncties te hebben naast het Kamerlidmaatschap.

Inkomen

Leden ontvangen een schadeloosstelling en allerlei onkostenvergoedingen.

Leeftijd

Gemiddeld worden Tweede Kamerleden steeds jonger.

Ervaring

Het aantal Kamerleden met langdurige Kamerervaring neemt af.

Vrouwen in de Tweede Kamer

Vrouwen zijn in de minderheid, vergeleken met het aantal mannen dat in de Tweede Kamer zitting heeft.

Niet aanvaard lidmaatschap

Een gekozene is niet verplicht zijn zetel in te nemen en het is meer dan eens voorgekomen dat iemand afzag van de Tweede Kamerzetel.

Veroordelingen

Er zijn niet veel (actieve) politici tot een gevangenisstraf veroordeeld.

Migratie-achtergrond

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw zijn er steeds meer Kamerleden met een migratie-achtergrond.

Opleidingsniveau

De Tweede Kamer telt steeds meer hoogopgeleide leden.

Afwijkend stemgedrag

Afwijkend stemgedrag kwam aanvankelijk regelmatig voor, maar het nam zeker na 1970 steeds meer af.

Straf

Wanneer Kamerleden regels overtreden, kunnen zij net als andere burgers worden bestraft. Dit kan bij een ambtsmisdrijf door de Hoge Raad, maar ook op kleinere schaal door het ingrijpen van de Kamervoorzitter, het Presidium, de Kamer of de eigen politieke partij.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.