Home > Tweede Kamer > Tweede Kamerlid > Wetenswaardigheden Tweede Kamerleden

Wetenswaardigheden Tweede Kamerleden

Wat is er te zeggen over Tweede Kamerleden in het verleden, bijvoorbeeld over het jongste Tweede Kamerlid, het oudste Tweede Kamerlid, opleidingsniveau of de eerste vrouw in de Tweede Kamer?

  • Niet aanvaard Kamerlidmaatschap

    Een gekozene is niet verplicht zijn zetel in te nemen en het is meer dan eens voorgekomen dat iemand afzag van de Tweede Kamerzetel. In de regel ging het na verkiezingen om één of twee personen, die daar meestal om persoonlijke redenen van af zagen. In 2002 ging het om meerdere kandidaten. Onder de personen die hun benoeming niet aannamen, waren enkele bekende politici, onder wie vier lijsttrekkers.

  • Kamerleden in opspraak

    Enkele keren kwamen Kamerleden in opspraak. Vaak ging het daarbij om (vermeende) vermenging van politieke en zakelijke belangen, maar ook schending van geheimhouding, het in aanraking komen met justitie of een opgerakeld verleden. Vaak leidde dit tot aftreden en soms tot non-activiteit, maar er zijn ook Kamerleden die een affaire 'overleven' en die geheel werden gerehabiliteerd.


Meer over

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over Tweede Kamerleden, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde leeftijd van Kamerleden, gemiddelde ervaring in de Kamer of aantal vrouwen per politieke partij? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over Tweede Kamerleden opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.