Politici veroordeeld tot gevangenisstraf

Er zijn niet veel (actieve) politici tot een gevangenisstraf veroordeeld. Deels ging het om socialistische en communistische Kamerleden, die de wet overtraden bij politieke activiteiten. Enkele (oud-)Kamerleden maakten zich schuldig aan economische delicten.

Zo werd in 1930 het oud-Tweede en Eerste Kamerlid P.J.J. Haazevoet wegens verduistering veroordeeld. In 1963 werd een oud-CPN-Eerste Kamerlid tot gevangenisstraf veroordeeld wegens poging een verzekeringsmaatschappij op te lichten. In 2007 werd een oud-VVD-Kamerlid veroordeeld tot 1 jaar, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, wegens uitkeringsfraude.

Het revolutionair-socialistische Kamerlid Henk Sneevliet zat op het moment van zijn verkiezing wegens opruiing in de gevangenis. De veroordeling van Troelstra in 1899 was een provocatie om een andere rechtszaak (tegen de broers Hogerhuis) heropend te krijgen, hetgeen ook lukte.

Het Rotterdamse Eerste Kamerlid L. Pincoffs werd in 1880 bij verstek tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens frauduleuze bankbreuk. Hij was in 1879 halsoverkop naar de Verenigde Staten gevlucht. In 1921 vertrok Tweede Kamerlid en uitgever W.H. de Buisonjé naar Duitsland om vervolging vanwege verduistering te voorkomen. Bij terugkeer in 1925 werd hij overigens vrijgesproken.

Na de Tweede Wereldoorlog werden verder diverse NSB'ers tot gevangenisstraf veroordeeld, met name vanwege hulp aan de vijand.

1.

Overzicht

foto

wie

waarover

straf

foto Mr. P.J. (Pieter Jelles) Troelstra

P.J. Troelstra

belediging van een officier van justitie

1 maand

foto F.W.N. Hugenholtz

F.W.N. Hugenholtz

opruiing

1 maand

foto R. (Roestam) Effendi

R.­ Effendi

opruiing

1 maand

foto Dr. E. (Edward) Brongersma

E.­­ Brongersma

ontucht met minderjarigen

11 maanden

foto J.H. (Huub) Hermans

J.H.­ Hermans

onderdak verlenen aan een deserteur

3 maanden

foto O.M. (Otto) Boetes

O.M.­ Boetes

uitlokken van desertie

f 300 + 4 weken voorwaardelijk

foto Ing. J.T. (Jur) Mellema

J.T. Mellema

rijden onder invloed

2 weken + 1 jaar rijontzegging

foto Drs. J.G.H. (Hans) Janmaat

J.G.H. Janmaat

belediging en aanzetten tot haat of discriminatie van vreemdelingen

f 2000 (helft voorwaardelijk) of 35 dagen (15 voorwaardelijk)

foto Drs. J.G.H. (Hans) Janmaat

J.G.H. Janmaat

aanzetten tot discriminatie van vreemdelingen

4 weken (helft voorwaardelijk)


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.