H.J.F.M. (Henk) Sneevliet

foto H.J.F.M. (Henk) Sneevliet
bron: Stadsarchief Amsterdam

Starre revolutionaire marxist, die vanuit de SDAP via de CPH opschoof naar uiterst links. Politiek actief in Nederlands-Indië en daarom uitgewezen. Later voorzitter van de anarchistische vakbond. Goed organisator, spreker en schrijver, en bekend agitator. Richtte met Mao de Chinese Communistische Partij op. IJdel en tamelijk autoritair, maar ook moedig. In 1942 door de Duitsers terechtgesteld vanwege verzetsactiviteiten.

RSP, RSAP
in de periode 1933-1937: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Hendricus Josephus Franciscus Marie (Henk)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 13 mei 1883

overlijdensplaats en -datum
Leusden, 13 april 1942

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1902 tot 1912
 • SDP (Sociaal-Democratische Partij), van 1912 tot december 1912
 • SDP (Sociaal-Democratische Partij), vanaf 1916
 • Revolutionair Arbeiderscomité, omstreeks 1925
 • CPH (Communistische Partij Holland), tot 26 mei 1927
 • RSP (Revolutionair-Socialistische Partij), van 2 februari 1929 tot 2 maart 1935 (medeoprichter)
 • RSAP (Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij), van 2 maart 1935 tot 14 april 1942

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/19)

 • gearresteerd, van 21 februari 1933 tot 21 juli 1933 (i.v.m. zijn manifest waarin hij de muiterij op de "Zeven Provinciën" toejuichde)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 juli 1933 tot 8 juni 1937
 • fractievoorzitter RS(A)P Tweede Kamer der Staten-Generaal (éénmansfractie), van 21 juli 1933 tot 8 juni 1937
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 5 september 1939 tot 29 juli 1940 (ontslagen op last van de bezetter)

gevangenschap/internering
geïnterneerd doorgangskamp te Amersfoort, van 6 maart 1942 tot 13 april 1942

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/8)

 • penningmeester Nederlandse Federatie van Transportarbeiders, 1919
 • lid Hoge Raad van Arbeid, omstreeks 1932 tot 27 januari 1933

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde in 1934 minister De Graeff over de zending van een contingent Nederlandse troepen naar het Saargebied

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1933 tot Tweede Kamerlid gekozen, terwijl hij nog in de gevangenis zat wegens opruiing
 • Voerde bij de verkiezingsstrijd de leuze: "Van de cel in de Kamer"
 • In de vier jaren dat hij lid was van de Tweede Kamer heeft de voorzitter 61 maal door hem gebruikte woorden ontoelaatbaar verklaard en uit de Handelingen geschrapt. In de periode dat de voorzitter over dit schraprecht beschikte (1934-2001) was hij daarmee het Kamerlid dat dit ingrijpen van de voorzitter het vaakst is overkomen.

uit de privésfeer
 • Zijn zoons pleegden beiden zelfmoord (resp. in 1932 en 1937)
 • Zat ondergedoken (deed illegaal werk), van mei 1940 tot 6 maart 1942
 • Bij het voormalige kamp Amersfoort is een informatiebord geplaatst over de executie in april 1942, waarbij naast Sneevliet zeven verzetstrijders van het MLL-front stierven. Zijn dood werd jaarlijks op 13 april op Driehuis-Westerveld herdacht op een door een Sneevliet Herdeinkscomité georganiseerde bijeenkomst.

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1925 tweede op de kandidatenlijst van het Revolutionair Arbeiderscomité

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • "Maring", van 1920 tot 1923 (pseudoniem als Komintern-vertegenwoordiger in het Verre Oosten)
 • Kawan Merah (pseudoniem in "Het Volk")

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.