Home > Regering > Regering en kabinet > Staatssecretaris > Wetenswaardigheden staatssecretarissen

Wetenswaardigheden staatssecretarissen

Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen , hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? De interessante wetenswaardigheden op een rijtje.

Staatssecretaris als opstap naar minister

Door het toegenomen belang van de functie werd het staatssecretariaat in toenemende mate een opstap naar het ministerschap. Die stap kwam voorheen overigens ook al voor, want Cals werd bijvoorbeeld in 1952 na twee jaar staatssecretaris te zijn geweest, minister. De Jong doorliep in de jaren zestig een politieke loopbaan die begon als staatssecretaris en die na een ministerschap eindigde als minister-president. Andere voorbeelden zijn Veldkamp , Netelenbos , Vermeend , Hoogervorst en Bussemaker . Sporadisch wordt een minister nadien weer staatssecretaris, zoals bijvoorbeeld Bukman .

Andere staatssecretarissen die later minister op hetzelfde departement werden, waren onder anderen:

 

naam

ministerie

staatssecretaris

minister

Van Bijsterveldt

OCW

2007-2010

2010-2012

De Jager

Financiën

2007-2010

2010-2012

Bos

Financiën

2001-2002

2007-2010

Smit-Kroes

Verkeer en Waterstaat

1977-1981

1982-1989

Van den Broek

Buitenlandse Zaken

1981-1982

1982-1990

Deetman

Onderwijs en Wetenschappen

1981-1982

1982-1989

Van Dam

Volkshuisvesting

1973-1977

1981-1982

Van der Stoel

Buitenlandse Zaken

1965-1966

1973-1977

Den Toom

Defensie

1963-1965

1967-1971

Bakker

Economische Zaken

1963-1966

1966-1967

Politieke crises rond staatssecretarissen

Toen eind jaren vijftig bleek dat er bij Defensie van alles mis was met materieel (onder meer met de helmen) werd staatssecretaris Kranenburg daarop als eerste aangesproken. De vraag rees of ook niet minister Staf verantwoordelijk was, maar uiteindelijk nam alleen Kranenburg ontslag.

In 1975 ontsloeg minister Van Agt min of meer eigenstandig zijn staatssecretaris Glastra van Loon (D66) toen die kritiek had geuit op de leiding van het departement.

Staatssecretaris Brokx van Volkshuisvesting moest in 1986 vertrekken, nadat CDA-fractievoorzitter Bert de Vries daarop had aangedrongen. De Vries vreesde dat Brokx politieke schade zou oplopen door een parlementaire enquête naar bouwsubsidies.

Staatssecretaris Ter Veld trad in 1991 af, nadat haar 'eigen' PvdA-fractie het vertrouwen in haar had opgezegd vanwege de in de ogen van de fractie gebrekkige communicatie. Met name de door Ter Veld voorgestelde aanpassing van de Bijstandswet speelde daarbij een rol.

De uitkomst van een parlementair onderzoek naar de gang van zaken bij het College van Toezicht op de Sociale Verzekeringen (CTSV) leidde in 1996 tot het aftreden van VVD-staatssecretaris Linschoten .

In 2004 ontstond na een omstreden interview een vertrouwensbreuk tussen staatssecretaris Nijs en CDA-minister Van der Hoeven . De staatssecretaris moest, nadat ook de VVD-fractie het vertrouwen in haar had opgezegd, opstappen.

Tijdens het kabinet-Rutte II kwamen drie staatssecretarissen in ernstige politieke moeilijkheden. Het betrof in 2014 Frans Weekers en in 2015 Fred Teeven en Wilma Mansveld . Weekers trad af nadat een motie van wantrouwen dreigde te worden aangenomen vanwege zijn beleid om fraude met toeslagen te bestrijden. Teeven trad af toen zijn geloofwaardigheid was geschaad door het aftreden van zijn minister Ivo Opstelten. Mansveld diende haar ontslag in na het Fyra-debacle .

Er waren ook nog vier staatssecretariaten die vanwege het in opspraak raken van de benoemden al vrijwel direct eindigden. Het betrof in 1982 Schwietert (VVD), in 1991 In 't Veld (PvdA), in 2002 Bijlhout (LPF) en in 2012 Co Verdaas .

Bekende politici voor wie staatssecretaris de enige kabinetspost was

naam

ministerie

Henk Vonhoff

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

Jan Schaefer

Volkshuisvesting

Henk Koning

Binnenlandse Zaken, Financiën

Enneüs Heerma

Buitenlandse Handel, Volkshuisvesting

Joop van der Reijden

Volksgezondheid

Jacques Wallage

Onderwijs en Wetenschappen, Sociale Zaken

Erica Terpstra

Welzijn, Volksgezondheid en Sport

Job Cohen

Onderwijs en Wetenschappen, Justitie

Pieter van Geel

Volkshuisvesting


Meer over

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over Kamerleden of bewindspersonen, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v, of per politieke partij? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op .

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.