Wetenswaardigheden staatssecretarissen

Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? De interessante wetenswaardigheden op een rijtje.

 

Titel

Toelichting

Jongste staatssecretarissen

Gemiddeld zijn ministers en staatssecretarissen bij hun eerste aantreden 45 jaar. Er waren meerdere staatssecretarissen jonger dan veertig jaar.

Oudste staatssecretarissen

In 2019 trad met de aanstelling van Ankie Broekers een eerste staatssecretaris aan die ouder was dan 70 jaar.

Vrouwelijke staatssecretarissen

In 1953 trad Anna de Waal aan als eerste vrouwelijke staatssecretaris. Lange tijd zat er slechts één vrouw in het kabinet. Na 1980 nam het aantal vrouwen in het kabinet toe.

Tussentijds aftreden

Het komt regelmatig voor dat een minister of staatssecretaris tussentijds aftreedt. Hier kunnen diverse politieke of persoonlijke redenen voor zijn. Als een minister om politieke redenen moet aftreden, spreken we van een ministerscrisis.

Herkiesbare bewindspersonen

Iemand die bewindspersoon wordt, houdt op Kamerlid te zijn. Lang niet alle bewindspersonen stellen zich na hun kabinetsperiode (opnieuw) kandidaat voor de Tweede Kamer

Staatssecretaris als opstap naar minister

Door het toegenomen belang van de functie werd het staatssecretariaat in toenemende mate een opstap naar het ministerschap.

Politieke crises rond staatssecretarissen

De Tweede Kamer kan het vertrouwen in een staatssecretaris opzeggen en dat is reden voor vertrek. Bij ernstige beleidsfouten kan een staatssecretaris ook zelf besluiten op te stappen. Dat is meer dan eens gebeurd.

Staatssecretariaat als enige kabinetspost

Vaak komt het voor dat politici die de functie van staatssecretaris vervullen op een later moment, in een volgend kabinet bijvoorbeeld, een ministerspost krijgen. Dit gebeurt lang niet altijd.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.