Staatssecretaris als opstap naar minister

Door het toegenomen belang van de functie werd het staatssecretariaat in toenemende mate een opstap naar het ministerschap. In het huidige kabinet zitten drie ministers, die eerder staatssecretaris waren.

Die stap kwam voorheen overigens ook al voor, want Cals werd bijvoorbeeld in 1952 na twee jaar staatssecretaris te zijn geweest, minister. De Jong doorliep in de jaren zestig een politieke loopbaan die begon als staatssecretaris en die na een ministerschap eindigde als minister-president.

Andere voorbeelden zijn Veldkamp, Netelenbos, Vermeend, Hoogervorst en Bussemaker. Sporadisch wordt een minister nadien weer staatssecretaris, zoals bijvoorbeeld Bukman.

Neem contact op met de redactie voor een overzicht van staatssecretarissen die later minister op hetzelfde departement werden.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.