Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 zijn er reguliere Tweede Kamerverkiezingen. Mocht het kabinet eerder ten val komen dan worden er waarschijnlijk eerder Kamerverkiezingen uitgeschreven.

De nieuwe gekozen Tweede Kamer moet drie grondwets-wijzigingsvoorstellen gaan behandelen die in eerste lezing door beide Kamers zijn aanvaard. Het gaat om het voorstel ter modernisering van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim, het voorstel tot recht op eerlijk proces, en de toevoeging van een algemene bepaling aan de grondwet. In de loop van 2020 en 2021 kunnen er nog enkele voorstellen bijkomen.

Er staan op dit moment ongeveer vijftig politieke partijen geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezingen bij de Kiesraad. De laatste dag dat partijen zich kunnen registreren bij de Kiesraad is 21 december 2020. Op 1 februari 2021 moeten partijen hun kandidatenlijsten inleveren.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Registratie politieke partijen

Politieke partijen of groeperingen kunnen zich bij het centraal stembureau (de Kiesraad) laten registreren. Bij de registratie kan de partij of groepering opgeven onder welke naam zij aan de verkiezingen wil deelnemen. De naam, ook wel aanduiding genoemd, komt boven dan de kandidatenlijst op het stembiljet te staan.

De registratie heeft tot doel de kiezers makkelijker de kandidaat van zijn of haar keuze te laten vinden. Alleen partijen die statuten hebben, kunnen zich laten registreren. Het hebben van een (democratische) partijstructuur is echter geen voorwaarde.

2.

Kandidaatstelling

Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer bepalen de kiezers hun voorkeur aan de hand van kandidatenlijsten. Deze staan op het stembiljet waarop door de kiezer zijn stem wordt uitgebracht. De kandidaatstelling en de vermelding van partijen is aan regels gebonden. Die staan in de Kieswet.

3.

Nederlands kiesstelsel

De wijze waarop de volksvertegenwoordiging wordt gekozen, noemen we het kiesstelsel. Dit stelsel is medebepalend voor het type volksvertegenwoordiging en het type bestuur dat een land heeft. In Nederland hebben we evenredige vertegenwoordiging. Landen zoals Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten hebben een meerderheidsstelsel.

4.

(Kandidaat)lijsttrekkers

In onderstaande tabel is per zittende partij aangegeven of al bekend is wie de lijsttrekker is.

 

Partij

Kandidaatlijsttrekker

Lijsttrekker

VVD

Mark Rutte

 

PVV

Geert Wilders

 

CDA

 

Hugo de Jonge

D66

 

Sigrid Kaag

GroenLinks

 

Jesse Klaver

SP

 

Lilian Marijnissen

PvdA

 

Lodewijk Asscher

ChristenUnie

 

Gert-Jan Segers

Partij voor de Dieren

 

Esther Ouwehand

SGP

 

Kees van der Staaij

DENK

 

Farid Azarkan

50PLUS

 

Liane den Haan

Forum voor Democratie

 

Thierry Baudet

Partij voor de Toekomst

   

5.

Op de verkiezingsdag

Op de verkiezingsdag zijn de stembureaus van half acht 's ochtends tot negen uur 's avonds open. Iedereen die stemgerechtigd is, kan dan zijn stem uit brengen. Een kiezer krijgt een stembiljet overhandigd. Wie niet zelf kan stemmen, kan iemand anders machtigen. Een stembureau is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop en voor het tellen van de stemmen. Het bestaat uit minimaal drie leden die door burgemeester en wethouders worden benoemd.

Als u als Nederlandse kiezer op de dag van de verkiezingen tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kunt u op verschillende manieren toch deelnemen aan de verkiezingen. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, waterschappen of gemeenteraad kan alleen een stem bij volmacht worden uitgebracht en voor zover het kiezers betreft die tijdelijk in het buitenland verblijven.

6.

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.