Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2021

Volt ging de verkiezingen in met het programma: 'Toekomst Made in Europe'. Het verkiezingsprogramma was pro-Europees en wilde de belangrijkste uitdagingen ook in Europees verband zien. Daarbij had de partij het vooral over de ecologische en economische uitdagingen, een vijandige wereld, en het fenomeen van desinformatie. Volt is een pan-Europese partij, die actief is in 30 landen in Europa.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond er het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

 • uitbreiden van artikel 1 van de Grondwet met de termen 'gender' en 'seksuele gerichtheid'
 • oprichten van een ministerie van Digitale Zaken
 • een gekozen burgemeester en onderzoeken of wethouders door verkiezingen gekozen kunnen worden
 • vorming van burgerfora om belangrijke onderwerpen of wetsvoorstellen te bespreken
 • oprichting van een Constitutioneel Hof
 • afschaffen van het stemmen per handopsteken in de Staten-Generaal en die stemwijze vervangen door het stemmen met een knop.

Europa

 • Nederland moet meer doen om de EU-ambities van de Green Deal te halen
 • meer samenwerking op Europees niveau op velerlei beleidsterreinen die nu nationaal geregeld zijn
 • een aparte Europese minister van Buitenlandse Zaken, die meer bevoegdheden dan de huidige hoge vertegenwoordiger.
 • een aparte Europese minister van Financiën met een eigen begroting
 • afschaffen van de zitting van het Europees Parlement in Straatsburg en alleen Brussel als zetel overhouden
 • invoering van Europese belastingen
 • een Europese krijgsmacht
 • meer bevoegdheden voor Interpol bij het opsporen van grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme
 • meer bevoegdheden voor Frontex bij het bewaken van de buitengrenzen van de EU
 • een EU-zetel in de VN-veiligheidsraad
 • vernieuwing van het Europese migratiebeleid, inclusief herziening van het verdrag van Dublin
 • het bewerkstelligen van een Europese parlementaire democratie, met Europese politieke partijen en Europese kieslijsten
 • recht van initiatief voor het Europees Parlement
 • benoemingsprocedure van de voorzitter van de Europese Commissie wijzigen door het Europees Parlement dit recht te geven
 • een actieve voortrekkersrol van Nederland in de Conference on the future of Europe
 • afschaffen van het vetorecht binnen de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie.

2.

Kandidaten 2021

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.