Wetenswaardigheden ministers

Wie waren de jongste en oudste ministers, hoeveel vrouwelijke ministers waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? En nog meer wetenswaardigheden over ministers.

 • Aftreden op termijn

  Soms komt het voor dat een minister aanblijft en al een andere functie heeft aangenomen. Een bekend voorbeeld is Jaap de Hoop Scheffer, hij bleef aan als minister terwijl al bekend was dat hij per 1 januari 2004 secretaris-generaal van de NAVO zou worden. Uiteindelijk zou hij op 3 december 2003 aftreden als minister van Buitenlandse Zaken van het Kabinet-Balkenende I.

 • Tussentijds aftreden

  Het komt regelmatig voor dat een minister of staatssecretaris tussentijds aftreedt. Hier kunnen diverse politieke of persoonlijke redenen voor zijn. Als een minister om politieke redenen moet aftreden, spreken we van een ministerscrisis.

 • Onjuist/onvolledig informeren Tweede Kamer

  Het onjuist informeren van de Tweede Kamer wordt als een 'politieke doodzonde' gezien. Toch betekende dat slechts zelden dat een bewindspersoon om die reden moest aftreden. Vraag is soms of de bewindspersoon schuld had aan die onjuiste informatie en of er geen 'verzachtende omstandigheden' waren. Denkbaar is bijvoorbeeld dat ambtenaren de bewindspersoon niet volledig hadden geïnformeerd.

 • Ministers in opspraak

  Integriteit van bestuurders is een terugkerend thema, maar over bewindslieden gaat het zelden. Het aantal affaires waarbij Nederlandse bewindslieden betrokken waren, is dan ook gering. Sinds 1848 kwam het slechts enkele keren voor dat een minister of staatssecretaris werd beschuldigd van het bevoordelen van relaties, belangenverstrengeling over omkoping.

1.

Interne vervulling van kabinetsvacatures

Het komt wel eens voor dat vacatures in een kabinet intern worden vervuld. In het verleden gebeurde dit een aantal keer. Bijvoorbeeld de vervanging van staatssecretaris Ter Veld. Zij werd in 1993 opgevolgd door staatssecretaris Jacques Wallage, die staatssecretaris van Onderwijs was. Na het aftreden van minister Peper in 2000 waren er zelfs twee interne verschuivingen. De Vries ging van Sociale Zaken naar Binnenlandse Zaken en Vermeend, die staatssecretaris was, werd minister.

Neem contact op met de redactie voor een overzicht van interne wijzigingen.


Meer over© PDC Informatie Architectuur - Alle rechten voorbehouden