Vrouwelijke bewindslieden

In 1953 trad Anna de Waal aan als eerste vrouwelijke staatssecretaris. Ze vervulde de portefeuille van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen onder minister J.M.L. Th. Cals in het tweede kabinet-Drees (1952-1956). De eerste vrouwelijke minister was Marga Klompé. Zij werd pas in 1956 benoemd tot minister van Maatschappelijk Werk. Lange tijd zat er slechts één vrouw in het kabinet. Na 1980 nam het aantal vrouwen in het kabinet toe. Bij de start van kabinet-Rutte IV waren er bijna evenveel vrouwelijke als mannelijke bewindslieden. Toen in 2023 Mariëlle Paul de vertrokken Dennis Wiersma opvolgde waren er voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis meer vrouwelijke bewindspersonen dan mannelijke.

1.

Overzicht vrouwelijke bewindslieden

Kabinet

Ministers

(v)

Stas

(v)

Totaal

(v)

Totaal

ministers

Totaal

stas

Schoof

7

4

12

16

13

Rutte IV

11

4

15

20

9

Rutte III

6

4

10

16

8

Rutte II

5

2

7

13

7

Rutte I

3

1

4

12

8

Balkenende IV

(zonder PvdA)

3

1

4

12

3

Balkenende IV

5

5

10

16

11

Balkenende III

5

4

9

16

7

Balkenende II

5

5

10

16

10

Balkenende I

1

4

5

14

15


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.