Home > Regering > Kabinet > Kabinetten per tijdvak > Periode na 2002: instabiliteit > Kabinet-Balkenende III (2006-2007)

Kabinet-Balkenende III (2006-2007)

Balkenende III (2006-2007)

Dit minderheidskabinet van CDA en VVD is een overgangskabinet, dat als voornaamste taken heeft het uitschrijven van vervroegde verkiezingen en het indienen van de begroting (en het belastingplan) voor 2007.

Nadat de D66-bewindslieden uit het kabinet-Balkenende II zijn gestapt, worden de twee opengevallen ministersposten opgevuld door andere leden van het kabinet: Joop Wijn wordt minister van Economische Zaken en Atzo Nicolaï minister voor Bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties. Hun staatssecretariaten van het kabinet-Balkenende II (respectievelijk Financiën en Europese Zaken) blijven vacant.

Nieuw gezicht in het kabinet-Balkenende III is Bruno Bruins, die in het kabinet-Balkenende II beoogd staatssecretaris was als opvolger van Mark Rutte. De beëdigingen van Wijn, Nicolaï en Bruins vinden plaats op 7 juli 2006. Na publicatie van het rapport-Van Vollenhoven over de Schipholbrand waarbij elf asielzoekers de dood vonden, treden de ministers Donner en Dekker af op 21 september 2006. Hun plaatsen worden ingenomen door oudgedienden Ernst Hirsch Ballin en Pieter Winsemius.

Op 22 november 2006 (Tweede Kamerverkiezingen) biedt het kabinet zijn ontslag aan en wordt het demissionair. Na een tamelijk vlot verlopen formatie treedt op 22 februari 2007 het kabinet-Balkenende IV aan.


 

Formatie

Het kabinet-Balkenende III van CDA en VVD werd gevormd, nadat op 29 juni 2006 de D66-Tweede Kamerfractie het vertrouwen in uit het kabinet-Balkenende II had opgezegd en de D66-ministers zich daaruit hadden terugtrokken. De belangrijkste taken van het nieuwe kabinet waren het uitschrijven van vervroegde verkiezingen en het opstellen van de begroting voor 2007.

 
datum wat wie tot en met dagen
1 juli 2006 benoeming (in)formateur R.F.M. Lubbers 4 juli 2006 4
5 juli 2006 benoeming (in)formateur J.P. Balkenende 7 juli 2006 3
7 juli 2006 beëdiging nieuwe bewindslieden Koningin Beatrix 21 november 2006 138
22 november 2006 kabinet demissionair   21 februari 2007 92
22 februari 2007 ontslag verleend Koningin Beatrix    

Regeringsverklaring, troonrede

Document

Regeringsverklaring 7 juli 2006 (pdf)

Samenstelling kabinet

Minister-President
Mr.Drs. J.P. Balkenende (cda)

Viceminister-president
Drs. G. Zalm (vvd)

Algemene Zaken
minister: Mr.Drs. J.P. Balkenende (cda)

Buitenlandse Zaken
minister: Dr. B.R. Bot (cda)

minister voor Ontwikkelingssamenwerking
minister: A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven (cda)

Justitie
minister: Mr. J.P.H. Donner (cda) (7 juli 2006 - 21 september 2006)
minister a.i.: Drs. M.C.F. Verdonk (vvd) (21 september 2006 - 22 september 2006)
minister: Dr. E.H.M. Hirsch Ballin (cda) (22 september 2006 - 22 februari 2007)

minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
minister: Drs. M.C.F. Verdonk (vvd) (7 juli 2006 - 14 december 2006)

minister voor Integratie, Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
minister: Drs. M.C.F. Verdonk (vvd) (14 december 2006 - 22 februari 2007)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
minister: J.W. Remkes (vvd)

minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties
minister: Mr.Drs. A. Nicolaï (vvd)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
minister: M.J.A. van der Hoeven (cda)
staatssecretaris: Mr.Drs. B.J. Bruins (vvd)

Financiën
minister: Drs. G. Zalm (vvd)

Defensie
minister: H.G.J. Kamp (vvd)
staatssecretaris: C. van der Knaap (cda)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
minister: S.M. Dekker (vvd) (7 juli 2006 - 21 september 2006)
minister: Drs. K.M.H. Peijs (cda) (21 september 2006 - 26 september 2006)
minister: Prof.Dr. P. Winsemius (vvd) (26 september 2006 - 22 februari 2007)
staatssecretaris: Drs. P.L.B.A. van Geel (cda)

Verkeer en Waterstaat
minister: Drs. K.M.H. Peijs (cda)
staatssecretaris: Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (vvd)

Economische Zaken
minister: Mr.Drs. J.G. Wijn (cda)
staatssecretaris: Ir. C.E.G. van Gennip (cda)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
minister: Dr. C.P. Veerman (cda)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
minister: Mr. A.J. de Geus (cda)
staatssecretaris: H.A.L. van Hoof (vvd)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
minister: Drs. J.F. Hoogervorst (vvd)
staatssecretaris: Drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp (cda)

Parlementaire verhoudingen

  Tweede Kamer tot 7 september 2006 Tweede Kamer van 7 september 2006 tot 30 november 2006 Tweede Kamer vanaf 30 november 2006 Eerste Kamer minister­raad/(kabinet)
CDA 44 44 41 23 9 (13)
VVD 27 26 22 15 8 (11)
totaal 71
(47.3%)
70
(46.7%)
63
(42%)
38
(50.7%)
 

Bijzonderheden

Het kabinet-Balkenende III regeert als overgangskabinet tot het aantreden van een nieuw kabinet. Tijdens de korte regeerperiode zet het kabinet het economisch beleid van het kabinet-Balkenende II voort. De economie en de overheidsfinanciën hebben zich inmiddels hersteld. Belangrijkste wapenfeiten van het kabinet zijn het indienen van de begroting voor 2007 en het doorvoeren van de al door het voorgaande kabinet geplande verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting.

Crisis rond het generaal pardon

Op 13 december 2006 (de nacht van dinsdag op woensdag) neemt de Tweede Kamer een motie van afkeuring aan tegen minister Verdonk, nadat deze had aangekondigd, ondanks aanneming van een motie-Dijsselbloem, de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers met onmiddellijke ingang te willen hervatten.

Een dag later kondigt minister-president Balkenende (CDA) aan dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet worden uitgezet, indien dit op humanitaire bezwaren stuit. De VVD-bewindspersonen kunnen zich niet vinden in dit besluit, maar besluiten vanwege het landsbelang aan te blijven. Wel worden enkele taken van minister Verdonk overgeheveld naar minister Hirsch Ballin.

Troonrede

19 september 2006