Home > Regering > Kabinet > Kabinet-Balkenende III (2006-2007)

Kabinet-Balkenende III (2006-2007)

Balkenende III (2006-2007)

Dit minderheidskabinet van CDA en VVD werd niet gevormd na verkiezingen, maar direct na de val van het kabinet-Balkenende II. Nadat de D66-bewindslieden uit dat kabinet gestapt waren, werden de twee opengevallen ministersposten opgevuld door andere leden van het kabinet. In plaats van aan het rompkabinet van CDA en VVD een demissionaire status toe te kennen werd missionair overgangskabinet gevormd.

De voornaamste taken van het kabinet waren het uitschrijven van vervroegde verkiezingen en het indienen van de begroting (en het belastingplan) voor 2007.

Formatie, regeerakkoord en regeringsverklaring

Het kabinet-Balkenende III van CDA en VVD werd gevormd, nadat op 29 juni 2006 de D66-Tweede Kamerfractie het vertrouwen in uit het kabinet-Balkenende II had opgezegd en de D66-ministers zich daaruit hadden terugtrokken. De belangrijkste taken van het nieuwe kabinet waren het uitschrijven van vervroegde verkiezingen en het opstellen van de begroting voor 2007.

 

datum

wat

wie

tot en met

dagen

1 juli 2006

Benoeming informateur

R.F.M. Lubbers

4 juli 2006

4

5 juli 2006

Benoeming formateur

J.P. Balkenende

7 juli 2006

3

7 juli 2006

Beëdiging nieuwe bewindslieden; kabinet missionair

Koningin Beatrix

21 november 2006

138

7 juli 2006

Regeringsverklaring 7 juli 2006 (pdf)

     
 

Zetelverdeling in parlement en ministerraad

 

Tweede Kamer op

7 juli 2006

Eerste Kamer op

7 juli 2006

Ministerraad

Ministers / (Staatssecretarissen)

CDA

44

23

9 / (4)

VVD

27

15

8 / (3)

totaal

71 (47,3%)

38 (50,7)

17 / (7)

Op 30 augustus 2006 werd Tweede Kamerlid Van Schijndel van de VVD uit de fractie gezet na onenigheid over de koers van de partij en het leiderschap van Rutte.

Samenstelling kabinet

Minister-President
Mr.Drs. J.P. Balkenende (cda)

Viceminister-president
Drs. G. Zalm (vvd)

Algemene Zaken
minister: Mr.Drs. J.P. Balkenende (cda)

Buitenlandse Zaken
minister: Dr. B.R. Bot (cda)

minister voor Ontwikkelingssamenwerking
minister: A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven (cda)

Justitie
minister: Mr. J.P.H. Donner (cda) (7 juli 2006 - 21 september 2006)
minister a.i.: Drs. M.C.F. Verdonk (vvd) (21 september 2006 - 22 september 2006)
minister: Dr. E.H.M. Hirsch Ballin (cda) (22 september 2006 - 22 februari 2007)

minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
minister: Drs. M.C.F. Verdonk (vvd) (7 juli 2006 - 14 december 2006)

minister voor Integratie, Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
minister: Drs. M.C.F. Verdonk (vvd) (14 december 2006 - 22 februari 2007)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
minister: J.W. Remkes (vvd)

minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties
minister: Mr.Drs. A. Nicolaï (vvd)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)
minister: M.J.A. van der Hoeven (cda)
staatssecretaris: Mr.Drs. B.J. Bruins (vvd)

Financiën
minister: Drs. G. Zalm (vvd)

Defensie
minister: H.G.J. Kamp (vvd)
staatssecretaris: C. van der Knaap (cda)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
minister: S.M. Dekker (vvd) (7 juli 2006 - 21 september 2006)
minister: Drs. K.M.H. Peijs (cda) (21 september 2006 - 26 september 2006)
minister: Prof.Dr. P. Winsemius (vvd) (26 september 2006 - 22 februari 2007)
staatssecretaris: Drs. P.L.B.A. van Geel (cda)

Verkeer en Waterstaat
minister: Drs. K.M.H. Peijs (cda)
staatssecretaris: Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (vvd)

Economische Zaken
minister: Mr.Drs. J.G. Wijn (cda)
staatssecretaris: Ir. C.E.G. van Gennip (cda)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
minister: Dr. C.P. Veerman (cda)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
minister: Mr. A.J. de Geus (cda)
staatssecretaris: H.A.L. van Hoof (vvd)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
minister: Drs. J.F. Hoogervorst (vvd)
staatssecretaris: Drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp (cda)

Wijzigingen in de samenstelling van het kabinet

De twee ministersposten van D66 in het kabinet Balkenende II werden in Balkenende III overgenomen door andere bewindslieden. Joop Wijn werd minister van Economische Zaken en Atzo Nicolaï werd minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Hun staatssecretariaten van het kabinet-Balkenende II (respectievelijk Financiën en Europese Zaken) bleven vacant.

Nieuw gezicht in het kabinet-Balkenende III was Bruno Bruins, die in het kabinet-Balkenende II beoogd staatssecretaris was als opvolger van Mark Rutte.

Na publicatie van het rapport-Van Vollenhoven over de Schipholbrand waarbij elf asielzoekers de dood vonden, traden de ministers Donner en Dekker af op 21 september 2006. Hun plaatsen werden ingenomen door oudgedienden Ernst Hirsch Ballin en Pieter Winsemius.

Financieel-economisch beleid

Het kabinet-Balkenende III regeert als overgangskabinet tot het aantreden van een nieuw kabinet. Tijdens de korte regeerperiode zet het kabinet het economisch beleid van het kabinet-Balkenende II voort. De economie en de overheidsfinanciën hebben zich inmiddels hersteld. Belangrijkste wapenfeiten van het kabinet zijn het indienen van de begroting voor 2007 en het doorvoeren van de al door het voorgaande kabinet geplande verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting.

Wetgeving

Overig beleid per departement

Bijzonderheden

Crisis rond het generaal pardon

Op 13 december 2006 (de nacht van dinsdag op woensdag) neemt de Tweede Kamer een motie van afkeuring aan tegen minister Verdonk, nadat deze had aangekondigd, ondanks aanneming van een motie-Dijsselbloem, de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers met onmiddellijke ingang te willen hervatten.

Een dag later kondigt minister-president Balkenende (CDA) aan dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet worden uitgezet, indien dit op humanitaire bezwaren stuit. De VVD-bewindspersonen kunnen zich niet vinden in dit besluit, maar besluiten vanwege het landsbelang aan te blijven. Wel worden enkele taken van minister Verdonk overgeheveld naar minister Hirsch Ballin.

Einde van het kabinet

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 bood het kabinet zijn ontslag aan en werd het demissionair. Dit ontslag werd op 21 februari 2007 verleend door Koningin Beatrix. Het kabinet-Balkenende II heeft 230 dagen geregeerd, waarvan 92 demissionair. Na een tamelijk vlot verlopen formatie trad op 22 februari 2007 het kabinet-Balkenende IV aan als opvolger.

Troonrede

19 september 2006


Meer over