H.G.J. (Henk) Kamp

foto H.G.J. (Henk) Kampvergrootglas

Henk Kamp (1952) was van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II . Eerder was hij in 2002-2003 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in 2002-2007 minister van Defensie en in 2010-2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de perioden 1994-2002 en 2006-2008 was de heer Kamp Tweede Kamerlid voor de VVD, waar hij zich onder meer bezig hield met asielbeleid. In 2009-2010 bereidde hij de bestuurlijke hervorming op de Antillen voor en in 2012 was hij samen met Wouter Bos informateur. De heer Kamp begon als fiscaal rechercheur en was wethouder in Borculo. Sinds 1 januari 2018 is hij voorzitter van branchevereniging ActiZ (zorg).

VVD
in de periode 1994-2017: lid Tweede Kamer, minister

Voornamen (roepnaam)

Henricus Gregorius Jozeph (Henk)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hengelo (Ov.), 23 juli 1952

Hoofdfuncties/beroepen (9/14)

 • voorzitter bestuur ActiZ, vanaf 1 januari 2018 (branchevereniging van bijna 400 zorginstellingen)
 • minister van Economische Zaken, van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • commissaris voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba, van 1 januari 2009 tot 10 oktober 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 18 december 2008
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
 • minister van Defensie, van 12 december 2002 tot 22 februari 2007
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 22 juli 2002 tot 27 mei 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 22 juli 2002

(in)formateurschap(pen)
 • 'verkenner' namens de Tweede Kamer bij kabinetsformatie, van 13 september 2012 tot 18 september 2012
 • informateur, van 18 september 2012 tot 30 oktober 2012 (samen met W.J. Bos)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige
 • lid College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, vanaf 1 juli 2018
 • lid College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba, vanaf 1 juli 2018

vorige (2/10)
 • lid Raad van Toezicht Stichting "Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen", van 14 februari 2008 tot oktober 2010
 • lid bestuur Stichting Administratiekantoor van aandelen "Reesink" te Zutphen, van 1 januari 2008 tot oktober 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid delegatie uit de commissie voor de Rijksuitgaven en de commissies voor Economische Zaken en Financiën voor onderzoek naar de technoleaseconstructie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van mei 1997 tot mei 1998

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Bracht in 2008 als aanvulling op de notitie immigratie en integratie de notitie Islam uit over de positie van moslims in de Nederlandse samenleving
 • Diende in 2008 een initiatiefwetsvoorstel in over een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen (31.331 )

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/19)
 • Bracht in 2016 een Energieagenda uit over het tot 2050 terugbrengen van de CO2-uitstoot tot bijna 0. Transitie naar duurzame energie moet kosteneffectief worden. Energiebesparing, vermindering van het gebruik van aardgas en stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte zijn speerpunten. De wettelijke verplichting om huizen en gebouwen op het gasnetwerk moet op termijn vervallen.
 • Sloot in 2016 een convenant met acht Europese landen over planning en realisatie van windparken op de Noordzee

als bewindspersoon (wetgeving) (2/13)
 • Bracht in 2016 de Wet Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (Stb. 554) tot stand. De minister van Economische Zaken krijgt meer regie bij belangrijke beslissingen in de mijnbouw en de positie van het Staatstoezicht op de Mijnen wordt versterkt, mede naar aanleiding van aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aardbevingen in Groningen. Ook wordt de mogelijkheid om kosten van het verlenen van vergunningen en kosten van toezicht door te berekenen aan mijnbouwbedrijven en gasnetbeheerders verruimd. (34.348 )
 • Bracht in 2016 een wet (Stbb. 552 en 553) tot implementatie van een EU-richtlijn over veiligheid bij offshore olie- en gasactiviteiten tot stand. Door een novelle werd tevens de bewijsvoering voor bevingsschade door gaswinning in het Groningerveld geregeld. (34.041 , 34.390 )

als (in)formateur
 • Kreeg op 13 september 2012 van de Tweede Kamer het verzoek uit te zoeken wat de opdracht voor een of meerdere informateurs zou kunnen zijn bij de vorming van een nieuw kabinet
 • Kreeg op 18 september 2012 op basis van het door hem als 'verkenner' uitgebrachte verslag samen met drs. W.J. Bos de opdracht om - mede gelet op de financieel-economische situatie en in verband daarmee de begroting voor 2013 - op zo kort mogelijke termijn de mogelijkheid te onderzoeken van een stabiel kabinet uit VVD en PvdA, de grootste partijen en de grootste winnaars. Op 29 oktober brachten zij een eindrapport uit, dat zowel een (ontwerp-)regeerakkoord als afspraken over de verdeling van kabinetsposten bevatte. Dit moet de basis vormen van een kabinet-Rutte/Asscher van VVD en PvdA.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn ouders stemden op de KVP
 • Was op kostschool bij de paters Carmelieten klasgenoot van Jan Marijnissen (SP)
 • Zijn vader was groothandelaar in papier. Na diens overlijden in 1964 zette de moeder van Henk het bedrijf voort.

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 nummer 3 op de kandidatenlijst van de VVD

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.