Organisatie Tweede Kamer

De Tweede Kamer kent naast een politieke een ambtelijke organisatie. Dat laatste omvat zowel de interne ambtelijke dienst van de Tweede Kamer als de ambtelijke ondersteuning van individuele fracties en Kamerleden (fractie- en persoonlijke medewerkers). Aan het hoofd van de interne ambtelijke organisatie staat de Griffier.

Tot de politieke organisatie behoren de diverse fracties, de commissies en het Presidium (het 'dagelijkse bestuur').

Het personeel van de Tweede Kamer wordt door de Kamer zelf benoemd. Ook stelt de Tweede Kamer jaarlijks een raming (begroting) op van de kosten voor zaken als automatisering, beveiliging en voorlichting. Die raming gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken, die dit verwerkt in de begroting voor de Hoge Colleges van Staat.


Meer over