Interne organisatie Tweede Kamer

De Tweede Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Tweede Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de griffier. Zij zorgt onder meer voor verslaglegging, informatievoorziening, documentatie, archivering, beheer van het gebouw, personeelszaken en externe voorlichting.

De schakel tussen de politieke en ambtelijke organisatie is het Presidium, bestaande uit de Voorzitter en de ondervoorzitters van de Tweede Kamer. Het Presidium heeft de dagelijkse leiding over de Kamer en overlegt dan ook intensief met de ambtelijke organisatie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

De Griffier

De hoogste ambtenaar bij de Tweede Kamer is de griffier. Hij of zij heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. Sinds 1815 zijn er veertien griffiers geweest in de Tweede Kamer. In 2017-2018 was Frans van Dijk waarnemend griffier. Sinds 11 juni 2018 is Simone Roos griffier. De langstzittende was D. Veegens, die 34 jaar griffier was.

De Griffier wordt ondersteund door verschillende Stafdiensten, waaronder de Stafdienst Communicatie en het Stafbureau Voorzitter en Presidium. De Stafdienst Communicatie verzorgt de communicatiestrategie voor binnen én buiten de Kamer; het Stafbureau Voorzitter en Presidium bereidt de vergaderingen van de Voorzitter en het Presidium inhoudelijk voor en coördineert daarnaast alle interne en externe optredens van de Voorzitter.

Ook de Stafdienst Financieel-Economische Zaken valt onder de Griffier. Deze dienst zorgt voor een doelmatig en rechtmatig financieel beheer. Als laatste is er de stafdienst Personeel en Organisatie, die verantwoordelijk is voor het P&O-beleid in de Tweede Kamer.

Onder de Griffier vallen ook twee verschillende directies, die hieronder worden beschreven.

2.

Directie Bedrijfsvoering en Informatisering (DBI)

De Directie Bedrijfsvoering en Informatisering zorgt voor de materiële en informatieve ondersteuning van de Tweede Kamer. De directeur van de DBI staat in nauw contact met de Griffier en het Presidium van de Tweede Kamer en adviseert en rapporteert over de bedrijfsvoering en de informatisering.

3.

Directie Constitutioneel Proces (DCP)

De Directie Constitutioneel Proces zorgt voor de procedurele ondersteuning van de Tweede Kamer. De directeur van de DCP adviseert de Griffier en het Presidium van de Tweede Kamer over de organisatorische, procedurele en inhoudelijke ondersteuning van het constitutioneel proces.

Zie voor meer informatie over de diensten die onder deze directies vallen het organogram van de Tweede Kamer.


Meer over