Home > Tweede Kamer > Organisatie Tweede Kamer > Interne organisatie Tweede Kamer

Interne organisatie Tweede Kamer

De Tweede Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Tweede Kamerleden . Aan het hoofd van deze organisatie staat de griffier. De dienst zorgt onder meer voor verslaglegging, informatievoorziening, documentatie, archivering, beheer van het gebouw, personeelszaken en externe voorlichting.

De schakel tussen de politieke en ambtelijke organisatie is het Presidium , bestaande uit de Voorzitter en de ondervoorzitters van de Tweede Kamer. Het Presidium heeft de dagelijkse leiding over de Kamer en overlegt dan ook intensief met de ambtelijke organisatie.

De Griffier

De hoogste ambtenaar bij de Tweede Kamer is de griffier. Hij of zij heeft de leiding over de organisatie van de Kamer. Sinds 1815 zijn er veertien griffiers geweest in de Tweede Kamer. In 2017-2018 was Frans van Dijk waarnemend griffier. Sinds 11 juni 2018 is Simone Roos griffier. De langstzittende was D. Veegens , die 34 jaar griffier was.

De Griffier wordt ondersteund door verschillende Stafdiensten, waaronder de Stafdienst Communicatie en het Stafbureau Voorzitter en Presidium. De Stafdienst Communicatie verzorgt de communicatiestrategie voor binnen én buiten de Kamer; het Stafbureau Voorzitter en Presidium bereidt de vergaderingen van de Voorzitter en het Presidium inhoudelijk voor en coördineert daarnaast alle interne en externe optredens van de Voorzitter. Ook de Stafdienst Financieel-Economische Zaken valt onder de Griffier. Deze dienst zorgt voor een doelmatig en rechtmatig financieel beheer.

Directie Bedrijfsvoering en Informatisering (DBI)

De Directie Bedrijfsvoering en Informatisering zorgt voor de materiële en informatieve ondersteuning van de Tweede Kamer. De directeur van de DBI staat in nauw contact met de Griffier en het Presidium van de Tweede Kamer en adviseert en rapporteert over de bedrijfsvoering en de informatisering.

Onder de DBI vallen onder andere de Beveiligingsdienst, de Bodedienst, de Dienst Automatisering, het Restaurantbedrijf en de Dienst Informatievoorziening. Ook de Dienst Verslag en Redactie, die schriftelijke verslagen maakt van onder andere de vergaderingen van de Tweede Kamer, valt onder deze directie.

Directie Constitutioneel Proces (DCP)

De Directie Constitutioneel Proces zorgt voor de procedurele ondersteuning van de Tweede Kamer. De directeur van de DCP adviseert de Griffier en het Presidium van de Tweede Kamer over de organisatorische, procedurele en inhoudelijke ondersteuning van het constitutioneel proces.

Onder de DCP valt het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven, een onafhankelijk onderzoeksbureau dat adviseert bij de behandeling van de jaarlijkse begrotingsvoorstellen en ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van grote projecten van de Tweede Kamer. Ook verschillende Griffies commissies behoren tot deze directie. Deze Griffies commissies zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het organiseren en ondersteunen van alle activiteiten van Tweede Kamercommissies. Tot slot valt ook de Griffie Plenair/Bureau Wetgeving onder het DCP. De Griffie Plenair is de centrale dienst van de Kamer en ondersteunt bij plenaire vergaderingen en verzorgt de informatievoorziening aan de Tweede Kamerleden.


Meer over