D. Veegens

foto D. Veegens
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Rechtsgeleerde die na redacteur van de Staatscourant te zijn geweest liefst vierendertig jaar de gewaardeerde Griffier van de Tweede Kamer was. Schreef enkele historische werken. Door de universiteiten van Leiden en Utrecht geëerd met een eredoctoraat. Werd als Griffier opgevolgd door zijn zoon.

in de periode 1847-1881: Griffier Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Daniël

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
  • Mr. D. Veegens, van 9 februari 1875 tot 1881 (na eredoctoraat in 1875)
  • Mr.Dr. D. Veegens, vanaf november 1881 (na eredoctoraat in 1881)

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 21 mei 1800

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 april 1884

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • werkzaam bij de redactie van de "Nederlandsche Staatscourant", van 1828 tot 1837
  • redacteur "Nederlandsche Staatscourant", van 1837 tot maart 1847
  • Griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 maart 1847 tot 15 november 1881

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/4)

  • lid bestuur Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhage, omstreeks 1848
  • lid bestuur Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement 's-Gravenhage, omstreeks 1848

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was o.a. raad in de Vroedschap van Haarlem

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.