Home > Tweede Kamer > Organisatie Tweede Kamer > Voorzitter Tweede Kamer

Voorzitter Tweede Kamer

De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer . Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze . Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. De voorzitter heeft een coördinerende rol tijdens het proces van kabinetsformatie.

De voorzitter is lid van de fractie waarvoor hij/zij is gekozen, neemt deel aan de vergaderingen van de fractie, en brengt bij stemmingen net als alle 149 andere leden een stem uit. Als de Kamervoorzitter wenst aan het debat deel te nemen, neemt een van de ondervoorzitters de voorzittershamer over. Artikel 55 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer (RvOTK) bepaalt dat zolang het betreffende onderwerp aan de orde is, de ondervoorzitter de vergadering leidt.

De huidige voorzitter van de Tweede Kamer is Khadija Arib .

Taken en bevoegdheden voorzitter Tweede Kamer

De Kamervoorzitter heeft de leiding over de vergadering en is belast met de handhaving van de orde. Daartoe heeft de voorzitter meerdere middelen tot zijn/haar beschikking. In het huidige Reglement van Orde van de Tweede Kamer (artikel 58 tot en met 62) staan deze beschreven.

Kort samengevat heeft de voorzitter drie ordemaatregelen ter beschikking: de vermaning, het ontnemen van het woord en de uitsluiting van de vergadering. Dit zijn bevoegdheden van de Kamervoorzitter, waarvan krachtens artikel 62 RvOTK geen beroep op de Kamer openstaat.

Een ander middel om de ordentelijkheid van debatten te bewaren is het feit dat de Kamerleden via de voorzitter spreken. Kamerleden debatteren in de Kamer nooit direct tegen elkaar maar altijd via de onpartijdige voorzitter.

De voorzitter van de Tweede Kamer heeft tevens een speciale taak bij de begroting van de Tweede Kamer, het vaststellen van de agenda van de Tweede Kamer en bij de benoeming van ondersteunend personeel van de Tweede Kamer.

Regelgeving

Het voorzitterschap van zowel de Eerste als de Tweede Kamer wordt geregeld in artikel 61 van de Grondwet. Daarin staat vermeld dat de reglementen van orde de voornaamste regels omtrent het voorzitterschap van de Kamers bepalen. In het Reglement van Orde van de Tweede Kamer gaan de artikelen 4 t/m 9 over de taken en positie van de voorzitter.

Organisatie

Ter ondersteuning van de voorzitter van de Tweede Kamer zijn er meerdere ondervoorzitters. De ondervoorzitters vervangen de voorzitter wanneer deze niet aanwezig kan zijn of wanneer de voorzitter zelf aan het debat wil deelnemen. De ondervoorzitters zijn ook allemaal leden van de Tweede Kamer.

De ambtelijke ondersteuning van de Tweede Kamer is in handen van de griffie, die wordt geleid door de griffier . In die hoedanigheid ondersteunt de griffier de voorzitter van de Tweede Kamer bij diens werkzaamheden.

Verkiezing

Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen voorzitter . Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar.

Inkomen

Een 'gewoon' lid van de Tweede Kamer ontvangt per 1 januari 2018 een schadeloosstelling van ruim 109 duizend euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. De voorzitter , ondervoorzitters en fractievoorzitters ontvangen daar bovenop, afhankelijk van hun functie of de grootte van hun fractie, een toelage. Tweede Kamerleden ontvangen verder allerlei onkostenvergoedingen.

Wetenswaardigheden

Tweede Kamervoorzitter is een belangrijke functie, zowel vanwege het belang van een geordende gang van zaken in het parlement, meer in het bijzonder tijdens debatten, als vanwege de rol als vertegenwoordiger van de Kamer. Onder de voorzitters die de Tweede Kamer heeft gehad, zijn zowel bekende als minder-bekende politici. Sommigen verwierven echter juist door dat voorzitterschap prestige. Welke andere bijzonderheden zijn er te melden?

Overzicht voorzitters Tweede Kamer

fotonaam voorzitter Tweede Kameraanvang functieeinde functie
Afbeelding Arib, Drs. K.K. (Khadija) Arib 2016-01-13
Afbeelding Miltenburg, A. vanA. (Anouchka) van Miltenburg 2012-09-252015-12-12
Afbeelding Verbeet, G.A.G.A. (Gerdi) Verbeet 2006-12-062012-09-20
Afbeelding Weisglas, Drs. F.W.F.W. (Frans) Weisglas 2002-05-282006-11-30
Afbeelding Nieuwenhoven, J. vanJ. (Jeltje) van Nieuwenhoven 1998-05-202002-05-16
Afbeelding Bukman, Drs. P.P. (Piet) Bukman 1996-12-031998-05-19
Afbeelding Deetman, Drs. W.J.W.J. (Wim) Deetman 1989-09-141996-12-01
Afbeelding Dolman, Dr. D.D. (Dick) Dolman 1979-07-171989-09-14
Afbeelding Vondeling, Dr. A.A. (Anne) Vondeling 1972-12-071979-07-17
Afbeelding Thiel, Mr. F.J.F.M. vanF.J.F.M. (Frans-Joseph) van Thiel 1963-01-291972-12-07
Afbeelding Kortenhorst, Mr. L.G.L.G. Kortenhorst 1948-08-121963-01-13
Afbeelding Schaik, Mr. J.R.H. vanJ.R.H. (Josef) van Schaik 1937-11-111948-08-07
Afbeelding Aalberse, Mr. P.J.M.P.J.M. (Piet) Aalberse 1936-05-071937-11-09
Afbeelding Ruijs de Beerenbrouck, Jhr.Mr. Ch.J.M.Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck 1933-05-311936-04-17
Afbeelding Schaik, Mr. J.R.H. vanJ.R.H. (Josef) van Schaik 1929-09-181933-05-26
Afbeelding Ruijs de Beerenbrouck, Jhr.Mr. Ch.J.M.Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck 1925-09-171929-08-10
Afbeelding Koolen, Mr.Dr. D.A.P.N.D.A.P.N. Koolen 1920-10-141925-08-05
Afbeelding Fock, Mr.dr. D.D. (Dirk) Fock 1917-01-251920-10-08
Afbeelding Goeman Borgesius, Mr.Dr. H.H. (Hendrik) Goeman Borgesius 1913-09-171917-01-18
Afbeelding Nispen tot Sevenaer, Jhr.Mr. O.F.A.M. vanO.F.A.M. (Octaaf) van Nispen tot Sevenaer 1912-09-181913-09-16
Afbeelding Bylandt, Mr. W.K.F.P. graaf vanW.K.F.P. (Frederik) graaf van Bylandt 1909-09-231912-09-15
Afbeelding Röell, Jhr.Mr. J.J. Röell 1905-09-221909-09-21
Afbeelding Mackay, Mr. Æ. baronÆ. baron Mackay 1901-09-201905-09-19
Afbeelding Gleichman, Mr. J.G.J.G. Gleichman 1894-05-181901-06-17
Afbeelding Gleichman, Mr. J.G.J.G. Gleichman 1891-09-181894-03-20
Afbeelding Beelaerts van Blokland, Jhr.Mr. G.J.Th.G.J.Th. Beelaerts van Blokland 1888-05-071891-09-15
Afbeelding Cremers, Mr. E.J.J.B.E.J.J.B. (Eppo) Cremers 1887-09-201888-03-27
Afbeelding Cremers, Mr. E.J.J.B.E.J.J.B. (Eppo) Cremers 1885-09-241887-05-18
Afbeelding Mackay, Mr. Æ. baronÆ. baron Mackay 1884-11-201885-09-18
Afbeelding Cremers, Mr. E.J.J.B.E.J.J.B. (Eppo) Cremers 1884-02-221884-10-11
Afbeelding Rees, O. vanO. (Otto) van Rees 1881-09-221884-01-20
Afbeelding Mirandolle, Mr. Ch.J.F.Ch.J.F. Mirandolle 1881-03-041881-09-19
Afbeelding Dullert, Mr. W.H.W.H. Dullert 1869-09-231881-02-24
Afbeelding Reenen, Jhr.Mr. G.C.J. vanG.C.J. van Reenen 1858-09-231869-09-20
Afbeelding Schimmelpenninck van der Oye, W.A. baronW.A. baron Schimmelpenninck van der Oye 1858-04-171858-09-19
Afbeelding Goltstein, Mr. J.K. baron vanJ.K. baron van Goltstein 1856-09-191858-03-12
Afbeelding Gevers van Endegeest, Jhr.Mr. D.Th.D.Th. Gevers van Endegeest 1855-09-201856-07-04
Afbeelding Boreel van Hogelanden, Jhr.Mr. W.W. Boreel van Hogelanden 1853-06-201855-08-22
Afbeelding Dullert, Mr. W.H.W.H. Dullert 1852-09-241853-04-26
Afbeelding Boreel van Hogelanden, Jhr.Mr. W.W. Boreel van Hogelanden 1851-02-211852-09-17
Afbeelding Duymaer van Twist, Mr. A.J.A.J. Duymaer van Twist 1850-10-121851-01-22
Afbeelding Goltstein, Mr. J.K. baron vanJ.K. baron van Goltstein 1849-02-191850-08-20
Afbeelding Boreel van Hogelanden, Jhr.Mr. W.W. Boreel van Hogelanden 1847-10-211849-02-13
Afbeelding Bruce, Mr. G.I.G.I. Bruce 1845-10-241847-10-18
Afbeelding Akerlaken, Jhr.Mr. P. vanP. van Akerlaken 1844-10-221845-10-20
Afbeelding Luyben, Mr. J.L.A.J.L.A. Luyben 1843-10-211844-10-22
Afbeelding Gevers van Endegeest, Jhr.Mr. D.Th.D.Th. Gevers van Endegeest 1842-10-181843-10-16
Afbeelding Dam van Isselt, E.W. vanE.W. van Dam van Isselt 1841-10-201842-10-00
Afbeelding Backer, Jhr. H.H. Backer 1840-10-001841-10-00
Afbeelding Swinderen van Rensuma, Jhr.Mr. O. vanO. van Swinderen van Rensuma 1839-10-001840-10-20
Afbeelding Jonge van Campensnieuwland, Jhr.Mr. M.W. deM.W. de Jonge van Campensnieuwland 1838-10-161839-10-21
Afbeelding Sytzama, M.P.D. baron vanM.P.D. baron van Sytzama 1837-10-181838-10-15
Afbeelding Luzac, Mr. L.C.L.C. Luzac 1836-10-181837-10-16
Afbeelding Dijckmeester, Mr. H.J.H.J. Dijckmeester 1835-10-001836-10-00
Afbeelding Collot d'Escury, Mr. H. baronH. baron Collot d'Escury 1834-10-001835-10-00
Afbeelding Sypkens, Mr. T.T. Sypkens 1833-10-001834-10-20
Afbeelding Collot d'Escury, Mr. H. baronH. baron Collot d'Escury 1832-10-001833-10-00
Afbeelding Asch van Wijck, Jhr.Mr. H.M.A.J. vanH.M.A.J. van Asch van Wijck 1831-10-001832-10-00
Afbeelding Toulon, Mr. L. vanL. van Toulon 1830-09-131831-10-17
Afbeelding Corver Hooft, J.J. Corver Hooft 1829-10-221830-09-00
Afbeelding Reyphins, Mr. L.A.L.A. Reyphins 1828-10-001829-10-00
Afbeelding Goes, Jhr.Mr. H.M. van derH.M. van der Goes 1827-10-181828-10-20
Afbeelding Reyphins, Mr. L.A.L.A. Reyphins 1826-10-001827-10-00
Afbeelding Sandberg van Essenburg, Jhr.Mr. S.J.S.J. Sandberg van Essenburg 1825-10-001826-10-00
Afbeelding Nicolaï, Mr. P.Th.P.Th. Nicolaï 1824-10-211825-03-05
Afbeelding Sandberg van Essenburg, Jhr.Mr. S.J.S.J. Sandberg van Essenburg 1823-10-001824-10-00
Afbeelding Nicolaï, Mr. P.Th.P.Th. Nicolaï 1822-10-241823-03-29
Afbeelding Metelerkamp, Dr.Mr. R.R. Metelerkamp 1821-10-311822-10-00
Afbeelding Membrède, Jhr.Mr. A.Ch.A.Ch. Membrède 1820-10-191821-10-15
Afbeelding Markel Bouwer, Mr. A.H. vanA.H. van Markel Bouwer 1819-10-211820-10-00
Afbeelding Du Bus de Gisignies, L.P.J. burggraafL.P.J. burggraaf Du Bus de Gisignies 1818-10-001819-10-18
Afbeelding Wickevoort Crommelin, Mr. J.P. vanJ.P. van Wickevoort Crommelin 1817-10-211818-10-19
Afbeelding Membrède, Jhr.Mr. A.Ch.A.Ch. Membrède 1816-10-231817-10-20
Afbeelding Lynden van Hoevelaken, Jhr.Mr. J.E.N. vanJ.E.N. van Lynden van Hoevelaken 1815-09-211816-10-16

Meer over

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over Kamerleden of bewindspersonen, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v, of per politieke partij? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op .

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.