Mr.Dr. D.A.P.N. Koolen

foto Mr.Dr. D.A.P.N. Koolenvergrootglas

Vooraanstaand katholiek politicus in het interbellum. Was advocaat en administratief rechter en kwam in 1905 in de Tweede Kamer voor het district Grave door oud-minister Harte te verslaan. Volgde in 1920 de liberaal Fock op als Kamervoorzitter en trad in die functie tamelijk streng en formeel op. In 1925 opvolger van minister Aalberse in het kortstondige eerste kabinet-Colijn . Was een bewonderaar van Colijn. Na zijn kortdurende ministerschap negentien jaar staatsraad. Werd na de breuk in het vierde kabinet-Colijn in 1939 verrassend formateur. Anders dan de ministers Romme en Steenberghe was hij een exponent van de rechtervleugel van de RKSP. Zijn formatiepoging mislukte dan ook. Stond bekend als tamelijk afstandelijk.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1905-1945: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, minister, lid Raad van State

Voornamen

Dionysius Adrianus Petrus Norbertus

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rijswijk (Z.H.), 21 januari 1871

overlijdensplaats en -datum
Voorschoten, 24 maart 1945

begraafplaats en -datum
's-Gravenhage, 28 maart 1945 (familiegraf)

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat en procureur te Utrecht, van 1897 tot 16 april 1903
 • schoolopziener, arrondissement IJsselstein, van 1 april 1897 tot 1 oktober 1905
 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 1899 tot september 1911
 • lid Centrale Raad van Beroep (voor de Ongevallenwet), van 16 april 1903 tot 1 juni 1919 (benoemd bij K.B. van 28 februari 1903)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1905 tot 4 augustus 1925 (1905-1918 voor het kiesdistrict Grave)
 • ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep, van 1 juni 1919 tot 4 augustus 1925
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 oktober 1920 tot 5 augustus 1925
 • minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 4 augustus 1925 tot 8 maart 1926
 • lid Raad van State, van 1 mei 1926 tot 24 maart 1945 (benoemd bij K.B. van 15 april 1926)

(in)formateurschap(pen)
 • kabinetsformateur, van 15 november 1923 tot 24 november 1923 (poging mislukt)
 • kabinetsformateur, van 9 juli 1939 tot 14 juli 1939 (poging mislukt)

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer met name over financiële aangelegenheden, arbeid, onderwijs en waterstaat

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1906 tot de 10 katholieken die vóór de begroting van Oorlog van minister Staal stemden
 • Behoorde in 1912 tot de minderheid van de Katholieken die tegen een begrotingswijziging stemde i.v.m. de bouw van een pantserschip. Verwerping van het voorstel leidde tot het aftreden van minister Wentholt.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Medeoprichter Alberdinck Thijm-Genootschap, 1909
 • Zijn vader was ambtenaar bij de Staatsspoorwegen

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Raad van State, 1917
 • lid Tweede Kamer, augustus 1925 (i.v.m. benoeming tot minister)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"de Katholieke Colijn" (bijnaam in de pers)

Publicaties/bronnen

publicaties
"De Kapitaalrente" (dissertatie, 1894)

literatuur/documentatie
 • J.P. Gribling, "Koolen, Dionysius Adrianus Petrus Norbertus (1871-1945)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 312
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Ned. Patriciaat, 1940

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.