Mr. J.J.I. (Jan) Harte van Tecklenburg

foto Mr. J.J.I. (Jan) Harte van Tecklenburgvergrootglas

Ambitieuze katholieke politicus, die aanvankelijk tot de conservatieve vleugel behoorde, maar later Schaepmanniaan werd. Kon dankzij zijn huwelijk met een dochter van margarinefabrikant Jurgens Kamerlid worden voor het district Grave. Financieel specialist van de katholieken. Als minister van Financiën in het kabinet-Kuyper kwam zijn voorstel voor een protectionistische Tariefwet te laat om nog te worden afgehandeld. Zijn ministerschap was verder weinig opvallend. Sloot zijn loopbaan af als lid van de Raad van State, waarvan hij liefst zesentwintig jaar deel uitmaakte. Stond bekend als tamelijk pedant.

Bahlmanniaan ('Centrum') , Rooms-Katholieken
in de periode 1901-1934: lid Tweede Kamer, minister, lid Raad van State

Voornamen (roepnaam)

Joannes Josephus Ignatius (Jan)

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Mr. J.J.I. Harte, van 4 juli 1883 tot 28 december 1894
 • Mr. J.J.I. Harte van Tecklenburg, vanaf 28 december 1894

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 15 oktober 1853

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 juli 1937

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

opmerkingen over de naam en/of titel
Bij K.B. van 28 december 1894 werd hem toegestaan de naam 'Van Tecklenburg' aan de naam 'Harte' toe te voegen

Partij/stroming

stroming(en)
R.K (Rooms-Katholieken)

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat te Amsterdam, van 1883 tot 1888 (samen met J.J.W. van den Biesen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Grave)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 1 augustus 1901 (voor het kiesdistrict Grave)
 • minister van Financiën, van 1 augustus 1901 tot 16 augustus 1905
 • ambteloos, van augustus 1905 tot juli 1908
 • lid Raad van State, van 15 juli 1908 tot 1 mei 1934 (benoemd bij K.B. van 11 juli 1908)

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over financiële en justitiële aangelegenheden (Wetboek van Koophandel, zuivelhandel); voorts enkele malen over buitenlandse zaken en binnenlandse zaken (Kieswet)
 • Diende in 1898 met De Savornin Lohman (v.a.r.) en de liberalen Hartogh, Rethaan Macaré en Tydeman een initiatiefvoorstel in over het openen van de mogelijkheid van revisie van een strafvonnis. Dit voorstel werd in 1899 wet.

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1892 tot de minderheid van de Katholieken die vóór de ontwerp-Wet op de vermogensbelasting stemde
 • Behoorde in 1896 tot de katholieke anti-Takkianen die tegen de ontwerp-Kieswet van Van Houten stemden

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 1903 een wetsvoorstel in over afschaffing (in 1922) van de staatsloterij. Het wetsvoorstel werd door zijn opvolger ingetrokken.
 • Diende in 1904 een wetsvoorstel in over verhoging van het tarief voor invoer ter bescherming van binnenlandse producten. Dit wetsvoorstel werd door zijn opvolger ingetrokken.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was koopman in glas- en aardewerk. Zijn moeder was van Duitse afkomst.
 • Werd financieel onafhankelijk door zijn huwelijk met een dochter van de margarinefabrikant Jurgens uit Oss. De invloed van de familie Jurgens in het district Grave droeg sterk bij aan zijn verkiezing tot Kamerlid in 1888.
 • Zijn vrouw was 15 jaar jonger dan hij
 • Tijdens zijn ministerschap vertaalde hij het Japanse Burgerlijk Wetboek in het Nederlands

niet-aanvaarde politieke functies
 • In 1901 herkozen in het district Grave; aanvaardde zijn benoeming niet in verband met zijn benoeming tot minister van Financiën

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "De Rentestand" (dissertatie, 1883)
 • "Vrijhandel en Bescherming"
 • "Het burgerlijk wetboek van het keizerrijk Japan" (1903)

literatuur/documentatie
 • G.A.M. Beekelaar, "Harte, Joannes Josephus Ignatius (1853-1937)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 169
 • G. Beekelaar, "Daarom verzoek ik u ook mijn nuance in het kabinet te nemen. De katholieke ministers in het kabinet", in: D.Th. Kuiper en G.J. Schutte, "Het kabinet-Kuyper 1901-1905" (2001), 128-135
 • Onze Afgevaardigden, 1897
 • Ned. Patriciaat, 1910

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.