Drs. F.W. (Frans) Weisglas

foto Drs. F.W. (Frans) Weisglas
bron: Fotobureau Dijkstra

Liberaal Tweede Kamerlid, dat na twintig jaar te zijn opgetreden als buitenlandwoordvoerder van de VVD in mei 2002 tot Kamervoorzitter werd gekozen. Daaraan was een tot dan toe ongebruikelijke persoonlijke actie vooraf gegaan waarbij hij de kandidaat van zijn eigen fractie versloeg. Voor 1982 diplomaat en secretaris van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Scherp debater die gehecht was aan parlementaire stijl en correct taalgebruik. Voelde zich zeer betrokken bij de ontwikkelingen in Suriname. Als voorzitter maakte hij zich sterk voor het burgerinitiatief, waarbij hij zelfs tegen de fractielijn inging. Verdediger van de politieke moraal en van het aanzien van de politiek. Stond bekend als een bekwame, charmante behartiger van zijn eigen publiciteit.

VVD
in de periode 1982-2006: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Frans W. (Frans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 augustus 1946

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1967

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 30 november 2006
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 2002 tot 30 november 2006
 • ambteloos (dagvoorzitter en discussieleider bij congressen en andere bijeenkomsten, alsmede adviseur, coach en mediatrainer)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Stichting "Vrienden van de Dreamnight at the Zoo"
 • lid Raad van Commissarissen "Huntsman Holland" B.V., vanaf 29 mei 2009

vorige (2/36)
 • voorzitter Theatergroep "Siberia" te Rotterdam
 • lid bestuur Stichting Bernard Mandeville, Erasmus Universiteit Rotterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • voorzitter Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 2002 tot 30 november 2006
 • voorzitter Commissie voor de Werkwijze (Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 2002 tot 30 november 2006

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • ambassadeur "Terre des Hommes"
 • ambassadeur "Aardbesie"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Interpelleerde op 19 mei 1992 minister-president Lubbers en de ministers Van den Broek en Pronk over de procedurele gang van zaken bij de afronding van de nota buitenlanduitgaven en de daarbij gevoerde openbare discussies tussen bewindslieden
 • Was in november 1992 eerste woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag van Maastricht

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Versloeg op 4 februari 2003 bij de verkiezing van de Tweede Kamervoorzitter in twee stemmingsrondes de CDA'er Gerda Verburg en D66'er Thom de Graaf. Kreeg bij de eerste stemmingsronde 61 en bij de tweede stemmingsronde 79 stemmen. In de tweede ronde kreeg Verburg 49 en De Graaf 17 stemmen.
 • Stond als Kamervoorzitter in 2004 aan de wieg van de regel dat 30 Kamerleden een spoeddebat of interpellatie kunnen aanvragen
 • Werd in oktober 2007 benoemd tot ambassadeur in Zwitserland, maar zag in januari 2008 af van aanvaarding van de functie. Het ambassadeurschap zou moeilijk te combineren zijn met de beroepsactiviteiten van zijn echtgenote.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was onder meer hoogleraar Europese studies aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam
 • Zijn echtgenote is kinderarts

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.