Drs. F.W. (Frans) Weisglas

foto Drs. F.W. (Frans) Weisglasvergrootglas

Liberaal Tweede Kamerlid, dat na twintig jaar te zijn opgetreden als buitenlandwoordvoerder van de VVD in mei 2002 tot Kamervoorzitter werd gekozen. Daaraan was een tot dan toe ongebruikelijke persoonlijke actie vooraf gegaan waarbij hij de kandidaat van zijn eigen fractie versloeg. Voor 1982 diplomaat en secretaris van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Scherp debater die gehecht was aan parlementaire stijl en correct taalgebruik. Voelde zich zeer betrokken bij de ontwikkelingen in Suriname. Als voorzitter maakte hij zich sterk voor het burgerinitiatief, waarbij hij zelfs tegen de fractielijn inging. Verdediger van de politieke moraal en van het aanzien van de politiek. Stond bekend als een bekwame, charmante behartiger van zijn eigen publiciteit.

VVD
in de periode 1982-2006: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Frans W. (Frans)

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 augustus 1946

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1967

hoofdfuncties/beroepen

 • ambtenaar ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1970 tot 1982
 • derde ambassadesecretaris, Permanente Vertegenwoordiging Koninkrijk der Nederlanden bij het Bureau der Verenigde Naties en andere internationale organisaties te Genève, van 1973 tot 1975
 • tweede ambassadesecretaris, Permanente Vertegenwoordiging Koninkrijk der Nederlanden bij het Bureau der Verenigde Naties en andere internationale organisaties te Genève, van 1975 tot juli 1977
 • secretaris minister voor Ontwikkelingssamenwerking, van 1978 tot juli 1981
 • medewerker bureau beleidsvoorbereiding ontwikkelingssamenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken, van juli 1981 tot september 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 30 november 2006
 • waarnemend voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 2002 tot 28 mei 2002
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 2002 tot 30 november 2006
 • dagvoorzitter en discussieleider bij congressen en andere bijeenkomsten
 • adviseur, coach en mediatrainer

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich voor hij Kamervoorzitter werd vooral bezig met buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en Europese zaken
 • Diende in 1991 samen met zijn fractiegenoot Jan-Kees Wiebenga een initiatiefwetsvoorstel om het mogelijk te maken in het buitenland stembureaus in te stellen voor het stemmen per brief. Dit voorstel werd in 1993 wet. (22.315)
 • Bracht in 1991 samen met Frits Bolkestein een studievoorstel uit over associatie van Oost-Europese landen en de NAVO
 • Interpelleerde op 29 januari 1992 minister Van den Broek over voorgesteld uitstel van een bezoek van een kabinetsdelegatie aan Zuid-Afrika
 • Was in november 1992 eerste woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag van Maastricht

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 2002 als enige van zijn fractie vóór een motie-Rosenmöller waarin afkeuring werd uitgesproken over de uitspraak van minister Nawijn dat de Tweede Kamer één groot ritueel was
 • Stemde in 2004 als enige van zijn fractie tegen een motie-Van der Laan (D66) waarin om intrekking van een artikel in het WvS over godslastering werd gevraagd
 • Stemde in 2006 als enige van zijn fractie vóór het voorstel tot het opnemen in het Kamerreglement van de mogelijkheid van burgerinitiatieven, waardoor burgers onderwerpen op de Kameragenda kunnen laten plaatsen. Hij had als voorzitter van het Presidium het voorstel mede ingediend en verdedigde het voorstel in de Tweede Kamer.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was onder meer hoogleraar Europese studies aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam
 • Zijn echtgenote is kinderarts

woonplaats
Rotterdam

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)
 • Floris van Straaten, "Een politiek pionier, ondanks zichzelf", NRC Handelsblad, 3 juni 2002
 • Carla van Baalen en Willem Breedveld, "Het Nederlandse parlement op het erepodium", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2004, 122-129
 • Teun Lagas, "Gekozen waakhond. Profiel Frans Weisglas", Trouw, 3 november 2006

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.