Drs. F.W. (Frans) Weisglas

foto Drs. F.W. (Frans) Weisglasvergrootglas

Liberaal Tweede Kamerlid, dat na twintig jaar te zijn opgetreden als buitenlandwoordvoerder van de VVD in mei 2002 tot Kamervoorzitter werd gekozen. Daaraan was een tot dan toe ongebruikelijke persoonlijke actie vooraf gegaan waarbij hij de kandidaat van zijn eigen fractie versloeg. Voor 1982 diplomaat en secretaris van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Scherp debater die gehecht was aan parlementaire stijl en correct taalgebruik. Voelde zich zeer betrokken bij de ontwikkelingen in Suriname. Als voorzitter maakte hij zich sterk voor het burgerinitiatief , waarbij hij zelfs tegen de fractielijn inging. Verdediger van de politieke moraal en van het aanzien van de politiek. Stond bekend als een bekwame, charmante behartiger van zijn eigen publiciteit.

VVD
in de periode 1982-2006: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer

Voornamen (roepnaam)

Frans W. (Frans)

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 augustus 1946

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • ambteloos (dagvoorzitter en discussieleider bij congressen en andere bijeenkomsten, alsmede adviseur, coach en mediatrainer)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 2002 tot 30 november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 30 november 2006

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige (2/14)
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting "Rijnlands Lyceum" te Wassenaar
 • voorzitter jury Thorbeckeprijs

vorige (2/22)
 • voorzitter curatorium Internationaal Perscentrum "Nieuwspoort"
 • voorzitter jury Prijs voor de Dagbladjournalistiek

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • voorzitter Commissie voor de Werkwijze (Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 2002 tot 30 november 2006
 • voorzitter Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 2002 tot 30 november 2006

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • ambassadeur "Aardbesie"
 • ambassadeur "Terre des Hommes"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Was in november 1992 eerste woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag van Maastricht
 • Interpelleerde op 29 januari 1992 minister Van den Broek over voorgesteld uitstel van een bezoek van een kabinetsdelegatie aan Zuid-Afrika

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was onder meer hoogleraar Europese studies aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam
 • Zijn echtgenote is kinderarts

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.