Reglement van Orde Tweede Kamer

Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, aan welke regels moeten bezoekers zich houden: het is allemaal in dit reglement vastgelegd.

Het Reglement van Orde is daarmee een belangrijk document. Goede kennis ervan is nuttig voor Kamerleden. Procedures kunnen bijvoorbeeld bepalend zijn voor de vraag of een onderwerp wel of niet aan de orde kan worden gesteld. In die zin heeft het reglement politieke betekenis. In totaal zijn er 15 hoofdstukken.

Het reglement regelt sinds 2012 ook dat de Tweede Kamer een kabinets(in)formateur moet aanwijzen. Verder zijn er regelingen voor het burgerinitiatief en voor de registratie van neveninkomsten, geschenken en reizen van Kamerleden.

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Historisch overzicht

Kort nadat in 1815 de Tweede Kamer in het leven was geroepen, werd een reglement van orde vastgesteld. In het nog beperkte reglement (20 artikelen) werd de gang van zaken in de Kamer geregeld, zoals de wijze van behandeling van wetsvoorstellen en de taken van de voorzitter.


Meer over