D66-voorstel over bijwonen en spreekrecht hoofd volkenrechtelijke organisatie

donderdag 30 november 2023, 9:30

DEN HAAG (PDC) - Ook het hoofd van een volkenrechtelijke organisatie moet Tweede Kamervergaderingen kunnen bijwonen en toespreken. Dat stellen de D66-leden Sjoerd Sjoerdsma en Jan Paternotte voor. Zij heben daartoe een voorstel ingediend tot wijziging van het reglement van orde.

Het is nu voor staatshoofden en regeringsleiders al mogelijk een Kamervergadering bij te wonen en toe te spreken. Met het voorstel wordt dat recht uitgebreid tot bijvoorbeeld de secretaris-generaal van de NAVO of de vaste voorzitter van de Europese Raad.

Bron: kamerstuk 36.474