Mr. C.G. (Kees) van der Staaij

foto Mr. C.G. (Kees) van der Staaij
bron: Tweede Kamer

Kees van der Staaij (1968) is sinds 19 mei 1998 lid van de Tweede Kamerfractie van de SGP. Hij is sinds 2010 politiek leider van de SGP. De heer Van der Staaij was adjunct-chefjurist bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de Tweede Kamer houdt hij zich bezig met algemene politiek onderwerpen, veiligheid en justitie, buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, wonen, Koninklijk Huis, en volksgezondheid, welzijn en sport. Hij was lid van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid en zit een werkgroep voor die herziening van het reglement van orde voorbereidt.

SGP
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Cornelis Gerrit (Kees)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Vlaardingen, 12 september 1968

3.

Partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij), vanaf 1986

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/5)

 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 9 juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 19 mei 1998
 • adjunct-chefjurist Afdeling bestuursrechtspraak, Raad van State, van 1 april 1996 tot 19 mei 1998
 • stafjurist, Stafafdeling bestuursrechtspraak, Kamer voor lagere-overheidszaken, Raad van State, tot 1 april 1996

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/7)
 • lid Identiteitscommissie VGS te Ridderkerk, vanaf 1 juli 2015
 • plaatsvervangend lid commissies van beroep en geschillen, VGS (Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs), vanaf januari 2013

vorige (2/8)
 • lid bestuur MAF (Mission Avation Fellowship), Harderwijk, van 1 september 2010 tot 1 januari 2014
 • lid bestuur "Bond tegen het Vloeken"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter werkgroep Herziening van het Reglement van Orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 26 januari 2018
 • lid parlementaire begeleidingscommissie Staatscommissie parlementair stelsel (Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 7 november 2017

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/11)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van Aix, vanaf 1 juni 2016
 • lid Raad van Aanbeveling International Justice Mission Nederland, vanaf 1 augustus 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër (2/7)
 • Diende in 2018 een initiatiefwetsvoorstel in over afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke veroordeling (34.975)
 • Diende in 2017 samen met Joost Taverne (VVD) een voorstel in om een algemene commissie voor Constitutionele Zaken in te stellen, die wetsvoorstellen aan de Grondwet moet gaan toetsen (34.665)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In 2016 werd een door hem en Carla Dik-Faber ingediende motie van afkeuring over de door het kabinet uitgesproken wenselijkheid van wetgeving inzake stervenshulp bij voltooid leven verworpen. De motie kreeg alleen steun van SGP en ChristenUnie.

uit de privésfeer
 • Adopteerde twee in Colombia geboren kinderen
 • Zijn vader was onder meer hoofd van de sector welzijn van de gemeente Maartensdijk

e-mailadres
C.vdStaaij@tweedekamer.nl

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.© PDC Informatie Architectuur - Alle rechten voorbehouden