Tijdelijk Kamervoorzitter beëdigd en profielschets nieuwe Kamervoorzitter vastgesteld

woensdag 6 december 2023, 15:05

DEN HAAG (PDC) - Vandaag vond de beëdiging van de nieuwe Tweede Kamer plaats. Roelien Kamminga (VVD) is als tijdelijk Kamervoorzitter beëdigd. Verder werd de profielschets voor de nieuwe Tweede Kamervoorzitter vastgesteld. Het is sinds 1998 gebruikelijk dat de Kamer voor het kiezen van een voorzitter een profielschets vaststelt.

Volgens de profielschets moeten leden die in aanmerking willen komen voor de functie bij voorkeur aan de volgende voorwaarden voldoen:

Kennis en vaardigheden

 • • 
  Gedegen parlementaire ervaring;
 • • 
  Bij voorkeur ruime (bestuurlijke) Kamer ervaring;
 • • 
  Inzicht in de staatsrechtelijke verhoudingen;
 • • 
  Gebleken kennis van en respect voor het Reglement van Orde en de

gebruiken;

 • • 
  Kunnen leidinggeven aan het Kamerwerk, niet alleen met inhoudelijke

kennis van zaken en politiek, maar ook met begrip voor de mogelijkheden van het ambtelijk apparaat;

 • • 
  In staat om goed samen te werken met de ambtelijke organisatie en in

staat om de toezichthoudende rol als werkgever goed in te vullen;

 • • 
  Bevorderen van het dualisme tussen de regering en de Tweede Kamer,

alsmede oog houden voor de mogelijkheid om wetsvoorstellen

zorgvuldig en gedegen te behandelen nu de Kamer uit meer fracties

bestaat;

 • • 
  Managementcapaciteiten.

Persoonlijke eigenschappen

 • • 
  Gezaghebbend kunnen optreden;
 • • 
  Een groot draagvlak hebben in de Kamer en steun en vertrouwen

genieten;

 • • 
  Een goede vertegenwoordiger van de Kamer zijn in binnen- en

buitenland;

 • • 
  Sociale en contactuele vaardigheden;
 • • 
  De Kamervoorzitter moet boven de partijen staan;
 • • 
  Vernieuwingsgezindheid, gericht op verbetering, waaronder het

gebruik van nieuwe media;

 • • 
  Gevoel voor ontwikkelingen in de samenleving die van belang zijn

voor de democratie.

De Voorzitter is volledig beschikbaar voor het voorzitterschap.

Vervolg

De ontwerpprofielschets wordt, zoals het Reglement van Orde van de Tweede Kamer voorschrijft, vastgesteld door de Kamer in oude zitting. De nieuwe Tweede Kamer heeft vandaag een definitieve profielschets vastgesteld. Nu kunnen Tweede Kamerleden zich kandideren voor het Kamervoorzitterschap. Volgende week, op donderdag 14 december, is het aan de nieuwe Tweede Kamer om te stemmen over een nieuwe voorzitter.

Bron: Tweedekamer.nl