Drs. R.J. (Roelien) Kamminga

foto Drs. R.J. (Roelien) Kamminga
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Roelien Kamminga

Roelien Kamminga (1978) is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Ze was daarvoor haar gehele carrière werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Mevrouw Kamminga was van 2014 tot 2019 raadsadviseur Openbare orde, Inlichtingen en Veiligheid en adviseur van toenmalige minister Plasterk respectievelijk Ollongren. Van september 2019 tot haar aantreden in de Tweede Kamer was zij programmadirecteur Groningen: Versterken en Perspectief bij datzelfde ministerie. Zij is woordvoerster buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en regionale knelpunten en regionale deals en was voorzitter van de commissie voor Digitale Zaken. Sinds juli 2022 is zij fractiesecretaris en eerste ondervoorzitter van de Kamer.

VVD
in de periode 2021-heden: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Roelien Jakoba (Roelien)

geboorteplaats en -datum
Zuidbroek (gem. Oosterbroek, Gr.), 13 april 1978

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • beleidsmedewerker Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de VN, van mei 2004 tot januari 2005
 • analist internationale veiligheidsvraagstukken, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van juli 2005 tot juli 2009
 • beleidsmedewerker contraproliferatie, ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie, van 2008 tot 2009
 • afdelingshoofd businessunit Veiligheidsonderzoeken, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2009 tot 2012
 • adviseur inlichtingen- en veiligheidsvraagstukken, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van juni 2012 tot juli 2014
 • raadsadviseur en hoofd Openbare orde, inlichtingen en veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van juli 2014 tot september 2019
 • plaatsvervangend programmadirecteur Wederopbouw Bovenwindse Eilanden, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van september 2017 tot december 2017
 • programmadirecteur 'Groningen, Versterken en Perspectief', ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van september 2019 tot maart 2021
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 31 maart 2021
 • waarnemend voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 december 2023 tot 14 december 2023

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • fractiesecretaris VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juli 2022

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur Stichting Noord-Nederland, vanaf 1 december 2023

afgeleide functies, presidia etc.
 • rapporteur Conferentie over de Toekomst van Europa (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 10 juni 2021
 • lid Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, van 21 juni 2021 tot 8 september 2022
 • lid werkgroep versterking taken en positie Tweede Kamer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 8 juli 2021
 • voorzitter vaste commissie voor Digitale Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 9 februari 2022 tot 14 juni 2023
 • rapporteur EU-informatievoorziening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 8 maart 2022
 • rapporteur rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 8 maart 2022
 • rapporteur ontwikkelingen ten aanzien van het Meerjarig Financieel Kader (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 11 mei 2022
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 7 juli 2021
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 juli 2021 tot 19 december 2023
 • tweede ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 19 december 2023

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.a.v.o., "Winkler Prins College" te Veendam, van 1990 tot 1995
 • v.w.o., "Winkler Prins College" te Veendam, van 1995 tot 1997

academische studie
 • Engelse taal en lettterkunde (propedeuse), Rijksuniversiteit Groningen, van 1998 tot 2000
 • internationale betrekkingen: conflictoplossing en ontwapening, Rijksuniversiteit Groningen, van 2000 tot 2004

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in de periode 2021-2022 woordvoerder Europese zaken, in de periode 2022-2023 woordvoerder Koninkrijksrelaties en hield zich in de periode 2023-2024 tevens bezig met de Waddenzee en de toeslagenaffaire
 • Nam in 2022 de verdediging van André Bosman over van een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van het Statuut van het Koninkrijk waardoor Curaçao en Sint Maarten zelfstandig kunnen kiezen voor beëindiging van de in het Statuut neergelegde rechtsorde (35.119)
 • Nam in 2022 de medeverdediger over van een in 2017 door Anne Mulder en Marit Maij (PvdA) ingediend initiatiefwetsvoorstel over wettelijke regels over de informatiepositie van de Staten-Generaal met betrekking tot de Europese Unie (34.695)
 


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.