Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk

foto Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterkvergrootglas

Ronald Plasterk (1957) was van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte II en sinds 27 januari 2017 tevens belast met Wonen en Rijksdienst. Eerder was hij van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV . Van 17 juni 2010 tot 5 november 2012 was de heer Plasterk Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij was toen financieel woordvoerder van zijn fractie. Voor hij minister werd, was hij hoogleraar ontwikkelingsgenetica in Utrecht en in Amsterdam en daarvoor onder meer directeur van de onderzoekschool van het Nederlands Kanker Instituut. Sinds december 2017 werkt hij bij "myTommorows" (distributie van experimentele medicijnen).

PvdA
in de periode 2007-2017: lid Tweede Kamer, minister

Voornamen (roepnaam)

Ronald Hans Anton (Ronald)

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 12 april 1957

Hoofdfuncties/beroepen (7/16)

 • chief scientific officier "myTommorows" (distributie experimentele medicijnen) te Amsterdam, vanaf 1 december 2017 (onderhoud contacten met de wetenschappelijke wereld)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 16 september 2016 tot 26 oktober 2017 (nam op 27 januari 2017 de taken over van minister Blok)
 • minister: niet belast met de leiding van een ministerie, van 29 juni 2016 tot 16 september 2016 (i.v.m. hartoperatie tijdelijk vervangen door minister Blok)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 5 november 2012 tot 29 juni 2016
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 5 november 2012
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • hoogleraar ontwikkelingsgenetica, Universiteit Utrecht (Academisch Biomedisch Centrum), van 1 mei 2000 tot 22 februari 2007

takenpakket (bewindspersoon) (2/3)
 • Hij was van 10 maart tot en met 20 maart 2015 tevens belast met de taken van de minister voor Wonen en Rijksdienst
 • Is als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de interbestuurlijke verhoudingen (incl. de samenhang in de verschillende decentralisatieoperaties op de specifieke beleidsterreinen), de financiën van de mede-overheden, de gemeentelijke herindelingen, constitutionele zaken, de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector, de normering topinkomens, de rechtspositie van politieke ambtsdragers, partijfinanciering, Koninkrijksrelaties, de AIVD, informatievoorziening openbare sector (incl. gemeentelijke basisadministratie en paspoorten) en burgerschap

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

vorige (2/11)
 • voorzitter jury "Groot Dictee der Nederlandse taal", december 2010
 • voorzitter jury RVU Radioprijs 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde in 2011 en 2012 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen
 • Bracht in 2011 de initiatiefnota 'De accountancy na de crisis' uit over de rol van accountants bij het toezicht op banken (32.643 )

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/16)
 • Stelde in oktober 2017 een fonds in voor de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van het door een orkaan getroffen Sint Maarten
 • Vaardigde in 2017 een AMvB uit waardoor de Gouverneur van Curaçao landsdiensten kon inschakelen om de verkiezingen van 28 april in goede banen te leiden

als bewindspersoon (wetgeving) (2/19)
 • Bracht in 2017 een grondwetswijziging (Stb. 426) tot stand, waardoor er een constitutionele basis komt voor de drie Caribische openbare lichamen en kiescolleges kunnen worden ingesteld voor de verkiezing van de Eerste Kamer in Caribisch Nederland (34.702 , 34.782 )
 • Bracht in 2017 samen met minister Hennis een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stb. 317) tot stand. De wet is vanwege technologische ontwikkelingen en de kans op cyberaanvallen gemoderniseerd. Onderzoek naar kabelgebonden telecommunicatie wordt mogelijk. Door toetsing vooraf wordt de inzet van bevoegdheden door diensten gewaarborgd. Er komt een Toetsingscommissie inzet bevoegdheden. De bestaande CTIVD kan klachten van burgers zelfstandig beoordelen. (34.588 )

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Hij groeide op in Den Haag-Zuidwest
 • Zijn vader was televisiebuizengieter bij Philips en later eigenaar van een kleine wetenschappelijke uitgeverij
 • Zijn vader woonde als half-jood in Berlijn en verhuisde in 1939 op tienjarige leeftijd naar Nederland

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.