Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk

foto Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk
Bron: OCW, ministerie

Gerenommeerd wetenschapper en libertair politiek commentator, die in 2007 als PvdA'er de overstap maakte naar de landspolitiek. Hij werd toen, in het kabinet-Balkenende IV, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kon, als enigszins flamboyante bewindsman de verwachtingen niet geheel inlossen. Kreeg onder meer te maken met ontevreden leerkrachten en een afnemend onderwijspeil. Als Tweede Kamerlid was hij sinds 2010 de financieel woordvoerder. Dong in 2012 tevergeefs mee naar het partijleiderschap en werd in Rutte II minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook toen bleven grote resultaten, zoals vorming van landsdelen, uit. Normeerde wel succesvol publieke topinkomens. Voor hij minister werd directeur van de onderzoekschool van het Nederlands Kanker Instituut en hoogleraar ontwikkelingsgenetica. Sinds december 2017 werkt hij bij "myTommorows" (distributie van experimentele medicijnen). In september 2018 werd hij benoemd tot hoogleraar Novel Strategies to Access to Therapeutics aan de UvA.

PvdA
in de periode 2007-2017: lid Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Ronald Hans Anton (Ronald)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 12 april 1957

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/17)

 • hoogleraar Novel Strategies to Access to Therapeutics, Universiteit van Amsterdam, vanaf 6 september 2018 (ontwikkeling en het toegankelijk maken van gepersonaliseerde geneeswijzen)
 • chief scientific officier "myTommorows" (distributie experimentele medicijnen) te Amsterdam, vanaf 1 december 2017 (onderhoud contacten met de wetenschappelijke wereld)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 16 september 2016 tot 26 oktober 2017 (nam op 27 januari 2017 de taken over van minister Blok)
 • minister: niet belast met de leiding van een ministerie, van 29 juni 2016 tot 16 september 2016 (i.v.m. hartoperatie tijdelijk vervangen door minister Blok)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 5 november 2012 tot 29 juni 2016
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 5 november 2012
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010

takenpakket (bewindspersoon) (2/3)
 • Hij was van 10 maart tot en met 20 maart 2015 tevens belast met de taken van de minister voor Wonen en Rijksdienst
 • Is als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de interbestuurlijke verhoudingen (incl. de samenhang in de verschillende decentralisatieoperaties op de specifieke beleidsterreinen), de financiën van de mede-overheden, de gemeentelijke herindelingen, constitutionele zaken, de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector, de normering topinkomens, de rechtspositie van politieke ambtsdragers, partijfinanciering, Koninkrijksrelaties, de AIVD, informatievoorziening openbare sector (incl. gemeentelijke basisadministratie en paspoorten) en burgerschap

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/11)
 • voorzitter jury "Groot Dictee der Nederlandse taal", december 2010
 • voorzitter jury RVU Radioprijs 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Voerde in 2011 en 2012 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen
 • Bracht in 2011 de initiatiefnota 'De accountancy na de crisis' uit over de rol van accountants bij het toezicht op banken (32.643)

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/16)
 • Stelde in oktober 2017 een fonds in voor de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van het door een orkaan getroffen Sint Maarten
 • Vaardigde in 2017 een AMvB uit waardoor de Gouverneur van Curaçao landsdiensten kon inschakelen om de verkiezingen van 28 april in goede banen te leiden

als bewindspersoon (wetgeving) (2/19)
 • Bracht in 2017 een grondwetswijziging (Stb. 426) tot stand, waardoor er een constitutionele basis komt voor de drie Caribische openbare lichamen en kiescolleges kunnen worden ingesteld voor de verkiezing van de Eerste Kamer in Caribisch Nederland (34.702, 34.782)
 • Bracht in 2017 samen met minister Hennis een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stb. 317) tot stand. De wet is vanwege technologische ontwikkelingen en de kans op cyberaanvallen gemoderniseerd. Onderzoek naar kabelgebonden telecommunicatie wordt mogelijk. Door toetsing vooraf wordt de inzet van bevoegdheden door diensten gewaarborgd. Er komt een Toetsingscommissie inzet bevoegdheden. De bestaande CTIVD kan klachten van burgers zelfstandig beoordelen. (34.588)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Bezocht in september 2017, in gezelschap van koning Willem-Alexander de door een orkaan getroffen eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius
 • Werd in de zomermaanden van 2016 vanwege een hartoperatie tijdelijk vervangen als minister
 • Werd in februari 2014 ernstig bekritiseerd toen bleek dat hij in oktober 2013 in de media een verkeerd beeld had gegeven van mogelijke Nederlandse betrokkenheid bij afluisterpraktijken. Hij zei dat het om informatiewinning door de Amerikaanse NSA ging. Hij negeerde daarbij adviezen om terughoudender te zijn, omdat hij de Nederlandse dienst uit de wind wilde houden. In november 2013 bleek dat wel degelijk de Nederlandse inlichtingendienst betrokken was bij de verzameling van metadata van telefoongesprekken. Dit werd echter pas in februari 2014 aan de Tweede Kamer meegedeeld, omdat inmiddels een rechtszaak speelde waarbij de staat mogelijk gedwongen kon worden om meer naar buiten te brengen dan verantwoord werd geacht. Bij de Tweede Kamer bestond de indruk dat hij bewust zijn fout uit oktober had willen verzwijgen. In een Kamerdebat op 11 februari bood hij zijn excuses aan voor het feit dat hij had gespeculeerd in de media en daarmee de Kamer op een verkeerd spoor had gezet. Hij beklemtoonde echter dat hij in november 2013 vanwege de vertrouwelijkheid van informatie over de werkwijze van inlichtingendiensten geen mogelijkheid had gehad om dit aan de Kamer mee te delen. Dat had hem, zo zei hij, 'als een steen op de maag gelegen'. Een deel van de oppositie nam genoegen met zijn excuses en uitleg. D66-fractievoorzitter Pechtold diende op 11 februari een motie van wantrouwen in, die geen meerderheid kreeg (vóór stemden D66, SP, PVV, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Bontes).

uit de privésfeer
 • Hij groeide op in Den Haag-Zuidwest
 • Zijn vader was televisiebuizengieter bij Philips en later eigenaar van een kleine wetenschappelijke uitgeverij
 • Zijn vader woonde als half-jood in Berlijn en verhuisde in 1939 op tienjarige leeftijd naar Nederland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.© PDC Informatie Architectuur - Alle rechten voorbehouden