Verkenner Plasterk in advies aan Kamervoorzitter: PVV, VVD, NSC en BBB moeten verder praten

maandag 11 december 2023, 17:30

DEN HAAG (PDC) - Verkenner Ronald Plasterk concludeert dat "in een korte informatieronde moet worden onderzocht of er overeenstemming is of kan worden bereikt tussen de partijen PVV, VVD, NSC en BBB". Dat schrijft hij in een advies op basis van de verkennende gesprekken die hij de afgelopen twee weken voerde. Plasterk overhandigde het advies vandaag aan Tweede Kamervoorzitter Roelien Kamminga.

In het advies schrijft Plasterk dat er voor de korte informatieronde een informateur benoemd moet worden, bij voorkeur een persoon met enige afstand tot de politiek en voorgedragen door PVV als grootste fractie. Volgens Plasterk moet de informateur twee zaken bespreken met de vier partijen.

Het eerste punt gaat over rechtsstatelijkheid, waarbij onderzocht moet worden of er een "gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat" bestaat. Indien de partijen hierover overeenstemming bereiken, moet vervolgens onderzocht worden of er overeenstemming is over onderwerpen die belangrijk zijn voor de partijen, zoals migratie, bestaanszekerheid, goed bestuur, internationaal beleid en stikstof.

Verder schrijft Plasterk dat "de informateur op verzoek van de vier partijen gesprekken kan voeren met andere partijen die daartoe bereid zijn met als doel een zo breed mogelijk draagvlak per onderwerp te creëren". De korte informatieronde moet, indien succesvol, leiden tot een volgende informatieronde "over een vorm van politieke samenwerking die de grondslag vormt voor een stabiel kabinet".

De korte informatieronde moet plaatsvinden in december 2023 en januari 2024. Uiterlijk begin februari moet de informateur een verslag uitbrengen aan de Tweede Kamervoorzitter. De Tweede Kamer debatteert woensdag over het advies van de verkenner.

Bron: Kabinetsformatie2023.nl