Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Logo Ministerie OCW

Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. 'OCW' is sinds 2012 ook verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid en sinds 2017 voor het 'groen onderwijs'.

Robbert Dijkgraaf (D66) is de huidige minister van OCW. Daarnaast is er een minister voor basis- en voortgezet onderwijs Mariëlle Paul (VVD). Ook is er een staatsecretaris, Fleur Gräper-van Koolwijk (D66)

De ambtelijke leiding van het ministerie is in handen van een secretaris-generaal, Loes Mulder.

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Taakverdeling

Het grote aantal verschillende beleidsterreinen van het ministerie zijn verdeeld tussen twee ministers en de staatsecretaris. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf (D66) is verantwoordelijk voor het MBO, HO, het wetenschapsbeleid, het emancipatie, onderwijsinspectie, het fonds Onderzoek en Wetenschap en de respectieve afdelingen van DUO en het beleid omtrent de leraren van de afdelingen.

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Mariëlle Paul (VVD) is verantwoordelijk voor de vroeg- en vroegschoolse educatie, het primair-, voortgezet en speciaal en passend onderwijs, volwasseneneducatie, informeel onderwijs, maatschappelijke diensttijd, het Nationaal Programma Onderwijs, onderwijshuisvesting en de respectieve afdelingen van DUO.

De staatsecretaris is Fleur Gräper-van Koolwijk (D66) en is verantwoordelijk voor het cultuur- en erfgoedbeleid, archief- media-, en bibliotheekbeleid, de onafhankelijkheid van journalistiek, de inspectie van overheidsinformatie en het commissariaat Media.

3.

Historische ontwikkeling

Tussen 1815 en 1818 en in de jaren 1824-1825 was er een minister van Onderwijs, maar verder viel dit beleidsterrein tot 1918 onder Binnenlandse Zaken. Cultuur (kunsten) viel ook onder dat ministerie. Op 25 september 1918 werd het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingesteld. In 1947 kreeg dit ministerie ook de verantwoordelijkheid over het omroep- en persbeleid. Tot de taken behoorden tevens buitenschoolse opvang en sport.

In 1965 werd een nieuw ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk gevormd en behield 'Onderwijs en Wetenschappen' uitsluitend taken op het gebied van onderwijs, wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek.

In 1994 werd Cultuur weer overgeheveld naar Onderwijs en Wetenschappen, waarna de naam werd aangepast naar 'Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen'. Het ministerie was toen ook weer verantwoordelijk voor het mediabeleid.

De naam van het ministerie is per 1 oktober 2003 gewijzigd naar 'Onderwijs, Cultuur en Wetenschap'.

Onder welk(e) ministerie(s) vielen huidige taken eerder

4.

Overzicht ministers sinds 1994


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.