Kabinet-Schoof (2024-heden)

Dit kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB trad op 2 juli 2024 aan. Het kwam zeven maanden na de verkiezingen van 22 november 2023 en bijna een jaar na de ontslagneming van het kabinet-Rutte IV tot stand. Formateur was staatsraad Richard van Zwol (CDA) en minister-president de partijloze oud-topambtenaar Dick Schoof.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Formatie, hoofdlijnenakkoord en regeringsverklaring

Formatie

De formatie van het kabinet-Schoof van PVV, VVD, NSC en BBB duurde 223 dagen. Na de formatie van 2021-2022 de langste formatie. Opvallend was dat noch de verkenner, noch de informateurs, noch de formateur uit één van de vier beoogde coalitiepartijen kwam en dat voor het eerst sinds 1973 de formateur geen minister-president werd. De formatie vond in grote beslotenheid plaats.

Hoofdlijnenakkoord en regeringsverklaring

Op 16 mei 2024 werd het hoofdlijnenkkoord 'Hoop, Lef en Trots' gepresenteerd. Op 3 juli 2024 legde premier Schoof de regeringsverklaring af.

2.

Samenstelling kabinet

Minister-president
Drs. H.W.M. Schoof (Partijloos)

Viceminister-president
M. Agema (PVV)
Drs. S.Th.M. Hermans (VVD)
Dr. Y.J. van Hijum (NSC)
Mr.Drs. M.C.G. Keijzer (BBB)

Algemene Zaken
minister: Drs. H.W.M. Schoof (Partijloos)

Buitenlandse Zaken
minister: Drs. C.C.J. Veldkamp (NSC)

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp
minister: Drs. R.J. Klever (PVV)

Justitie en Veiligheid
minister: D.M. van Weel (VVD)
staatssecretaris: I. Coenradie (PVV)
staatssecretaris: Dr. T.H.D. Struycken (NSC)

minister van Asiel en Migratie
minister: M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
minister: Mr. J.J.M. Uitermark (NSC)
staatssecretaris: E. van Marum (BBB)
staatssecretaris: Drs. F.Z. Szabó (PVV)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
minister: Dr. E.E.W. Bruins (NSC)
staatssecretaris: Drs. M.L.J. Paul (VVD)

Financiën
minister: E. Heinen (VVD)
staatssecretaris: Mr. N. Achahbar (NSC)
staatssecretaris: Drs. F.L. Idsinga (NSC)

Defensie
minister: R.P. Brekelmans (VVD)
staatssecretaris: G.P. Tuinman (BBB)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
minister: Mr.Drs. M.C.G. Keijzer (BBB)

Infrastructuur en Waterstaat
minister: B. Madlener (PVV)
staatssecretaris: Ch.A. Jansen (PVV)

Economische Zaken
minister: D.S. Beljaerts (PVV)

minister van Klimaat en Groene Groei
minister: Drs. S.Th.M. Hermans (VVD)

minister van Landbouw, Vissserij, Voedselzekerheid en Natuur
minister: F.M. Wiersma (BBB)
staatssecretaris: Ir. J.F. Rummenie (BBB)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
minister: Dr. Y.J. van Hijum (NSC)
staatssecretaris: Drs. J.N.J. Nobel (VVD)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
minister: M. Agema (PVV)
staatssecretaris: V. Maeijer (PVV) (vanaf 1 juli 2024)
staatssecretaris: V.P.G. Karremans (VVD)

3.

Zetelverdeling in parlement en kabinet

De vier regeringspartijen kunnen rekenen op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, maar hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer

Tabel 1: zetelverdeling in parlement en kabinet, periode vanaf 6 december 2023

 

PVV

VVD

NSC

BBB

partijloos

Totaal

Kabinet: ministers / (staatssecretarissen)

5 (4)

4 (3)

4 /(3)

2 (3)

1/(0)

16 (13)

Tweede Kamer

37

24

20

7

 

88 (58,7%)

Eerste Kamer

4

10

0

16

 

30 (40%)


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.