M.H.M. (Marjolein) Faber-van de Klashorst

foto M.H.M. (Marjolein) Faber-van de Klashorst
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal

Marjolein Faber (1960) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de PVV en was kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Zij woont in Hoevelaken en is tevens lid (en fractievoorzitter) van Provinciale Staten van Gelderland. Zij was laborante en werkzaam als IT-specialist. Sinds juni 2014 is zij fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer.

PVV
in de periode 2011-heden: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, kandidaat Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Marjolein Hillegonda Monica (Marjolein)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amersfoort, 16 juni 1960

3.

Partij/stroming

partij(en)
PVV (Partij voor de Vrijheid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • IT-specialist financiële dienstverlening, afdeling functioneel beheer bij Stater te Amersfoort, van 2000 tot 1 oktober 2011
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, vanaf 10 maart 2011
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011
 • fractievoorzitter PVV Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 10 juni 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • plaatsvervangend lid Parlementaire Vergadering Raad van Europa
 • plaatsvervangend lid Noord-Atlantische Assemblée

vorige
 • lid algemene vergadering IPO (Interprovinciaal Overleg), van 2011 tot 2014

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 19 februari 2019 tot 16 april 2019
 • voorziter vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 18 juni 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam in 2015 in opspraak toen NRC Handelsblad onthulde dat de website van PVV-fractie in de Gelderse Staten door het bedrijf van haar zoon was gemaakt. Daarvoor was provinciale subsidie gebruikt. Hoogleraar staatsrecht D.J. Elzinga noemde dit een 'integriteitsrisico'. Mevrouw Faber verklaarde het bedrag te zullen terugbetalen aan de provincie.
 • Op 18 oktober 2022 ontnam de Voorzitter haar het woord tijdens de algemene politieke beschouwingen over de begroting 2023, nadat zij de term 'vijfde colonne' had gebruikt in relatie tot het kabinet en weigerde die woorden terug te nemen

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.