Dr. Y.J. (Eddy) van Hijum

foto Dr. Y.J. (Eddy) van Hijum
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Nieuw Sociaal Contract

Eddy van Hijum (1972) is sinds 2 juli 2024 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en (derde) vicepremier in het kabinte-Schoof. Hij was van 6 december 2023 tot 2 juli 2024 Tweede Kamerlid voor NSC. Eerder was hij elf jaar Tweede Kamerlid voor het CDA. Voor hij Kamerlid werd was hij werkzaam als adviseur op het gebied van bestuurlijke organisatie en onderzoeker op het gebied van waterbeheer. Tevens was hij toen gemeenteraadslid in Zwolle. Hij maakte deel uit van de onderzoekscommissie onderhoud spoor en was fractiesecretaris en presidiumlid. In 2014 maakte hij de overstap naar de provinciale politiek en werd hij (tot 2023) gedeputeerde in Overijssel. Als Tweede Kamerlid voor NSC hield hij zich bezig met financiën, Europees en internationaal monetair beleid en financiën medeoverheden.

CDA, NSC
in de periode 2003-heden: lid Tweede Kamer, minister, viceminister-president

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Yde Johan (Eddy)

geboorteplaats en -datum
Delft, 17 april 1972

levensbeschouwing
Protestants

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), tot augustus 2023
 • NSC (Nieuw Sociaal Contract), vanaf augustus 2023

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • werkzaam bij "Infram" B.V., projecten voor de provincie Overijssel op het gebied van waterhuishouding, van 1995 tot 1997
 • onderzoeker Universiteit Twente (promotie-onderzoek naar de bestuurlijke organisatie en de bekosting van de watersector in Nederland), van 1997 tot 2001 (tevens docent en stagebegeleider)
 • senior consultant en manager, "PriceWaterhouse Coopers" en "KPMG", advisering van gemeenten, provincies, waterschappen e.d. op het gebied van bestuurlijke structuur, samenwerking, organisatieontwikkeling, management en bedrijfsvoering, van 2001 tot 2003
 • lid gemeenteraad van Zwolle, van 14 april 1998 tot 1 september 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 september 2003 tot 12 november 2014
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met economie, toerisme en recreatie, energie, personeel en organisatie) van Overijssel, van 12 november 2014 tot 20 mei 2015
 • lid Provinciale Staten van Overijssel, van 26 maart 2015 tot 20 mei 2015
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met economie, financiën, deelnemingen en Techbase Twente) van Overijssel, van 20 mei 2015 tot 12 juli 2023
 • lid Provinciale Staten van Overijssel, van 28 maart 2019 tot 19 juni 2019
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 december 2023 tot 2 juli 2024
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en (derde) viceminister-president, vanaf 2 juli 2024

4.

Partijpolitieke functies

vorige
 • diverse functies in het CDJA (landelijk, provinciaal en plaatselijk), van 1990 tot 1998
 • lid algemeen bestuur CDA afdeling Zwolle, van 1996 tot 1998
 • lid adviescommissie 'Leidraad lokaal verkiezingsprogramma CDA 2002-2006', van 2001 tot 2002
 • lid redactie tijdschrift "Bestuursforum" van de CDA-bestuurdersvereniging, van 2001 tot 2009
 • fractievoorzitter CDA gemeenteraad van Zwolle, van 2002 tot 2003
 • voorzitter Stichtingsbestuur fractiebureau CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, tot 2010
 • lid redactie "Bestuursforum", maandblad voor christen-democratische gemeente- en provinciepolitiek
 • lid fractiebestuur CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van maart 2007 tot 3 november 2010
 • fractiesecretaris CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 november 2010 tot 25 september 2012
 • lid redactie CDV (Christen-Democratische Verkenningen)

lijsttrekkerschappen
 • lijsttrekker CDA Provinciale Statenverkiezingen in Overijssel, 2015, 2019 en 2023

5.

Nevenfuncties

vorige
 • diverse functies bij het studentenpastoraat Enschede, van 1990 tot 1994
 • lid bestuur Friese Studentenvereniging 'Tjerk Hiddes', van 1992 tot 1994
 • secretaris redactie, later hoofdredacteur bestuurskundig tijdschrift "InterDisciplinair", van 1992 tot 1994
 • lid Rekenkamer, gemeente Zwolle, van 1998 tot 2003
 • lid redactie sociaal-wetenschappelijk magazine "Facta", van 2001 tot 2003
 • lid algemeen bestuur "Arcon" (organisatie voor mensen met een functiebeperking) te Hengelo (Ov.)
 • lid Raad van Toezicht Zorgcombinatie Zwolle
 • lid algemeen en dagenlijks bestuur gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. (als gedeputeerde)
 • lid algemeen bestuur Openbaar Lichaam Bedrijventerrein Twente e.o. (als gedeputeerde)
 • vicevoorzitter bestuurlijke begeleidingsgroep IJsseldelta (als gedeputeerde)
 • voorzitter Stuurgroep Innovatie-Driehoek (als gedeputeerde)
 • lid Economie Board regio Zwolle (als gedeputeerde)
 • lid Twente Board (als gedeputeerde)
 • lid Landelijke Regiegroep Techniekpact (als gedeputeerde)
 • voorzitter bestuurlijk kernteam, Nationaal Landschap IJsseldelta (als gedeputeerde)
 • algemeen gematigde in energiemaatschappijen en Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland (als gedeputeerde)
 • voorzitter Bestuurlijk Eindbeheerdersoverleg "Ruimte voor de River IJsseldelta (als gedeputeerde)
 • lid algemeen bestuur Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen
 • informateur collegevorming gemeente Olst-Wijhe, maart 2014
 • lid Nederlandse delegatie (EPP) bij het Europees Comité van de Regio's (belast met economisch beleid), van oktober 2019 tot juli 2023
 • voorzitter Maatschappelijke Raad Schiphol (voorheen Omgevingsraad Schiphol), van 1 januari 2023 tot oktober 2023
 • lid Raad van Commissarissen REDNO-groep, van juli 2023 tot november 2023
 • lid ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur), van 1 oktober 2023 tot 1 juli 2024

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 20 september 2012
 • rapporteur Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 2024 tot juli 2024
 • rapporteur Implementatie van EU-wetgeving (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 2024 tot juli 2024

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid Comité van Aanbeveling Vrouwenopvang Overijssel te Zwolle
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Colline Theaterproducties
 • lid Comité van Aanbeveling STAN (Sail Training Association Netherlands)
 • ambassadeur Stichting Europa Kinderhulp
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting "Vrienden van KIDS" Zwolle
 • lid Comité van Aanbeveling jubileum Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB), vanaf 1 februari 2024

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • atheneum, Chr. "Bogerman College" te Sneek, van 1984 tot 1990

academische studie
 • bestuurskunde, Universiteit Twente te Enschede, van 1990 tot 1995

promotie
 • bestuurswetenschappen, Universiteit Twente te Enschede, 7 juni 2001

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in de periode 2003-2006 woordvoerder verkeer (openbaar vervoer) en in 2010-2012 woordvoerder sociale zekerheid, inkomensbeleid, ontslagrecht, arbeidsparticipatiebeleid en kinderopvang. Daarnaast hield hij zich bezig met binnenlandse zaken en asielbeleid en vanaf 2012 was hij financieel woordvoerder.
 • Voerde in 2012, 2013 en 2014 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen
 • Diende in 2010 samen met Fatma Koser Kaya (D66) een initiatiefwetsvoorstel in over normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (32.550)
 • Diende in 2011 samen met Ineke van Gent (GL) een initiatiefwetsvoorstel in om de mogelijkheden voor flexibel werken uit te breiden (32.889)
 • Bracht in 2013 samen met Agnes Mulder een initiatiefnota uit voor ruimte voor kredietunies. Hierdoor moeten de mogelijkheden voor kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf worden vergroot. (33.704)
 • Diende in 2014 samen met Agnes Mulder een initiatiefwetsvoorstel in over kredietunies (33.949)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Woonde van zijn 8e tot 18e jaar in Friesland
 • Was tijdens de formatie in 2024 met Nicolien van Vroonhoven de voornaamste secondant van fractievoorzitter Omtzigt

ridderorden
Ridder in de Oranje-Nassau, 11 november 2014

hobby's
 • muziek (gitaar)
 • sport (hardlopen)
 • reizen (bergwandelen)

9.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "Kostelijk water: een studie naar de organisatie en bekostiging van het Nederlandse waterbeheer" (dissertatie 2001)
 • diverse publicaties in tijdschriften ('Bestuursforum', 'Intermediair', 'Facta', 'Openbaar Bestuur')
 • diverse publicaties over waterbeheer

10.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
3 dochters


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.