Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en innovatie (AWTI)

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) is in 2014 opgericht met als doel de regering en het parlement te adviseren over het beleid omtrent wetenschap, technologie en innovatie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken en bevoegdheden

De AWTI geeft gevraagd en ongevraagd advies aan ministeries en parlement op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Omdat alle drie de beleidsterreinen aan elkaar gelinkt zijn, staat in het takenpakket van de AWTI dan ook nadrukkelijk dat er geen aparte taakverdeling mag komen tussen wetenschap, technologie en innovatiebeleid. Over alle drie deze terreinen moet de raad dus advies geven. Bovendien is het de bedoeling dat de raad een brug slaat tussen wetenschappelijke inzichten en actuele beleidsvragen. Ondanks zijn onafhankelijke positie is het wel de bedoeling dat de raad zijn timing en afbakening van onderzoek afstemt met zijn opdrachtgevers, namelijk het parlement en de regering.

2.

Positie en organisatie

De AWTI is een onafhankelijk adviesorgaan op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. De leden van de raad worden benoemd op persoonlijke titel en op basis van hun deskundigheid; benoeming gebeurt bij Koninklijk Besluit. Leden kunnen zowel een achtergrond hebben in het bedrijfsleven, in de wetenschap of bij de overheid. De raad mag maximaal negen leden hebben en een voorzitter.

3.

Geschiedenis

De overheid besloot tot opheffing van de Algemene Energieraad en de Adviesraad voor het wetenschap- en technologiebeleid omdat deze elkaar overlapten. Door het oprichten van de AWTI in 2014, en het uitbereiden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI), zouden de twee raden (AWTI en RLI) tot gerichter advies kunnen komen en elkaar niet meer overlappen. Een andere motivatie voor het samenvoegen was de samenhang tussen de beleidsterreinen. De ontwikkeling van de kenniseconomie heeft ervoor gezorgd dat wetenschap en innovatie één zijn geworden en door de milieuproblemen hebben energie, wetenschap en innovatie meer raakvlakken.


Meer over