Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Logo RLI

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is onafhankelijk en geeft regering en parlement gevraagd en ongevraagd advies over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken en bevoegdheden

De RLI adviseert gevraagd en ongevraagd de regering en het parlement. Het domein omvat de fysieke leefomgeving en beslaat specifiek de volgende onderwerpen:

 • wonen
 • ruimtelijke ordening
 • milieu
 • klimaat
 • water
 • landbouw
 • natuur
 • voedsel (kwaliteit)
 • verkeer en vervoer
 • ruimtelijk-economische ontwikkeling
 • energie-infrastructuur
 • externe veiligheid

De Rli draagt bij aan maatschappelijke discussies en politieke oordeelsvorming door trends en ontwikkelingen te volgen en maatschappelijke vraagstukken te signaleren. De adviezen worden door adviesvragers en maatschappelijk betrokkenen tot stand gebracht. De regering is verplicht te reageren op de adviezen en aan te geven wat zij daarmee gaat doen.

De raad stelt jaarlijks een werkprogramma op.

2.

Positie & organisatie

De Rli is een onafhankelijk orgaan. Deze bestaat uit tien leden, inclusief de voorzitter. Leden worden voor vier jaar benoemd bij koninklijk besluit op basis van hun maatschappelijke kennis en ervaring. Ze komen uit de kring van het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de wetenschap.

3.

Geschiedenis

De raad is begin 2012 met de Wet Raad voor de Leefomgeving en Infrastuctuur (RLI) tot stand gekomen. De wet regelt de samenvoeging tot één raad: de Raad voor het Landelijk Gebied, Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad.


Meer over