Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI)

Logo RLI

Deze raad is onafhankelijk en geeft regering en parlement gevraagd en ongevraagd advies over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Hierbij valt te denken aan de woonomgeving, ruimtelijke ordening, milieu, klimaatbeleid, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, transport en de ruimtelijk-economische ontwikkeling.

De raad is begin 2012 met de Wet Raad voor de Leefomgeving en Infrastuctuur (RLI) tot stand gekomen. De wet regelt de samenvoeging tot één raad van de: Raad voor het Landelijk Gebied, Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad.