Drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans

foto Drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
© Hans Kouwenhoven

VVD-politicus en bestuurder, die al heel jong besloot dat hij de politiek zou ingaan. Werd actief in de JOVD, lid van de Nijmeegse gemeenteraad en, 26 jaar jong, Tweede Kamerlid. Was woordvoerder binnenlands bestuur, politie en media. Leidde de parlementaire enquête paspoortproject. Verloor de strijd om het fractievoorzitterschap van Joris Voorhoeve. Daarna een opvallende carrière als bestuurder. Drie hoge functies, in geen bleef hij langer dan vier jaar: burgemeester van Zwolle, Commissaris van de Koningin in Friesland, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Werd daarna voorzitter MKB Nederland en fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Stapte op vanwege de ondergang van een zorgbedrijf waarvan hij commissaris was.

VVD
in de periode 1977-2015: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, minister, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Heerlen, 23 april 1951

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1969

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/11)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 24 september 1990
 • burgemeester van Zwolle, van 16 september 1990 tot 25 april 1994
 • Commissaris van de Koningin in Friesland, van 25 april 1994 tot 3 augustus 1998
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 25 juli 2002
 • voorzitter Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, van 1 juli 2003 tot 9 februari 2011
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 3 november 2015
 • fractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 22 februari 2011 tot 3 november 2015
 • associate partner Hague Corporate Affairs, vanaf 1 september 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • voorzitter Stichting "Vrienden van het Nationaal Archief",, vanaf 1 januari 2012
 • lid bestuur Stichting Instituut GAK te Hilversum, vanaf 2017

vorige (2/94)
 • lid Raad van Advies "Luzac College"
 • voorzitter SKU (Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen), van april 2008 tot 17 oktober 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 2007 tot 22 maart 2011
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 22 februari 2011 tot 3 november 2015

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • lid Adviesraad (ambassadeur) 'Military Talent For Business Solutions' (M4B), vanaf 2012
 • erelid JOVD, vanaf maart 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Diende in 1989 een initiatiefwetsvoorstel in inzake het vrijmaken van de kabel voor nieuwe communicatiediensten en omroepprogramma's. De verdediging van dit voorstel werd later overgenomen door Dick Dees en in 2005 ingetrokken.
 • Bracht in 1991 met Gert Schutte (GPV) en Frits Castricum (PvdA) een wijziging van de Enquêtewet tot stand inzake de bestraffing van meineed. Dit voorstel was ingediend door de leden De Kwaadsteniet (CDA), Joekes (VVD) en De Vries (PvdA). (19.816)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Ondertekende op 19 juni 1999 met 28 Europese ministers van Onderwijs de Bologna-verklaring. Hierin verklaren de ministers zich in te spannen om binnen ongeveer 10 jaar tot een Europese hoger onderwijsruimte te komen. Er wordt gestreefd naar een betere vergelijkbaarheid van diploma's, uitwisselbaarheid van studiepunten en een betere afstemming van kwaliteitszorg. Dit alles moet leiden tot een grotere mobiliteit van studenten en docenten, en tot een versterking van de competitiviteit van het Europees hoger onderwijs in de wereld.
 • Kreeg in 2002 als minister te maken met een omvangrijke fraudezaak in het hoger onderwijs, waarbij hogescholen overheidssubsidie kregen voor buitenlandse studenten die feitelijk niet aan de scholen studeerden. Op aandrang van de Tweede Kamer (via een motie-Hamer) liet hij de Algemene Rekenkamer onderzoek doen. De Kamer verweet hem (te) laat te hebben ingegrepen.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/9)
 • Bracht in 2002 de Wet invoering van een bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Stb. 303) tot stand. Hiermee worden de keuzemogelijkheden van studenten vergroot en kunnen instellingen onderwijs ontwikkelen dat flexibel, open en internationaal georiënteerd is. Instellingen kunnen een ongedeelde of een gedeelde wo-opleidingen bieden. Bij de laatste vorm kunnen wo-bachelors automatisch doorstromen naar een aansluitende mastersopleiding. De bestaande hbo-opleidingen worden bacheloropleidingen. Een wo-master heeft recht op toegang tot een promotie. Door een wet tot invoering van accreditatie in het hoger onderwijs wordt het nieuwe systeem internationaal ingebed. (28.024)
 • Bracht in 2002 samen met staatssecretaris Adelmund de Wet op het onderwijstoezicht (Stb. 387) tot stand. De wettelijke taken van de onderwijsinspectie worden verankerd en de verantwoordelijkheden van minister en inspectie worden duidelijker aangegeven. De onafhankelijkheid van de inspectie wordt vergroot en haar positie wordt versterkt om beter een onafhankelijke oordeelsvorming mogelijk te maken. Kerntaak is een periodieke beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs. (27.783)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Was in 2003 aanvankelijk kandidaat voor de Eerste Kamer, maar hij trok zich terug vanwege zijn aanstaande benoeming tot voorzitter van MKB Nederland.
 • Vertrok in november 2015 als Eerste Kamerlid, nadat de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam de voormalige Raad van Commissarissen van thuiszorgorganisatie Meavita, waarvan Hermans voorzitter was, medeverantwoordelijk had verklaard voor de ondergang van het bedrijf
 • Zou per 1 februari 2016 waarnemend burgemeester van Zutphen worden, maar zag daarvan in tweede instantie af, omdat het draagvlak onvoldoende was

uit de privésfeer
 • Zijn oom A.M.H.A. (Fons) Castermans was hulpbisschop van Roermond

verkiezingen
 • Was in 1989 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer twee op de VVD-kandidatenlijst
 • Was in 2002 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer vijf op de VVD-kandidatenlijst

niet-aanvaarde politieke functies
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1990 (bedankt)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.