Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD)

Logo JOVD

Deze in 1949 opgerichte Nederlandse liberale politieke jongerenorganisatie is sinds 2000 formeel gelieerd aan de VVD. De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) is echter in politiek opzicht volledig onafhankelijk van de VVD en heeft op bepaalde punten dan ook afwijkende standpunten. De organisatie heeft lokale afdelingen die zijn verdeeld over het gehele land. Het Algemeen Secretariaat van de JOVD is gevestigd in Den Haag.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Ideologie

Het doel van de JOVD is het uitdragen van het liberale gedachtegoed waarbij Nederlandse jongeren de voornaamste doelgroep zijn. Hiertoe organiseert de organisatie congressen, conferenties, debatten en cursussen. Een recent voorbeeld waarbij het standpunt van de JOVD niet overeenkwam met dat van de moederpartij betrof de wietpas. De JOVD is daar faliekant tegen. Ook benadrukken de liberale jongeren hun politieke visie door het uitreiken van de titel Liberaal van het Jaar.

2.

Organisatiestructuur

De JOVD wordt bestuurd door een zevenkoppig hoofdbestuur, bestaande uit een kaderbestuur en een algemeen bestuur. Het kaderbestuur zet de lijnen uit, terwijl het algemeen bestuur vooral controleert.

De afdelingen vormen de basis van de JOVD. Zij hebben ieder een eigen bestuur en eigen statuten, die mogen afwijken van de landelijke. Tijdens het congres heeft ieder lid stemrecht.

3.

Prominente ex-leden

4.

Historische ontwikkeling

Na de oprichting zag de VVD de noodzaak om een scholingsinstituut voor de liberale jongeren op te richten. Het partijbestuur stelde een 'Jongeren-Commissie' in met de opdracht om de oprichting van zo'n organisatie voor te bereiden. Op uitnodiging van de commissie richtte een groep liberale jongeren op 26 februari 1949 de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD) op. De VVD en JOVD waren officieel niet met elkaar verbonden, hoewel de JOVD in de praktijk een studiecentrum voor de VVD vormde.

Tegen het einde van de jaren vijftig veranderde de JOVD, onder andere door toedoen van toenmalig voorzitter Hein Roethof, van een studieclub in een echte jongerenorganisatie. De relatie met de VVD kwam hierdoor in een nieuw licht te staan: zij was altijd al moeizaam, maar de onafhankelijkheid van de JOVD deed de relatie geen goed.

Na de oprichting van D'66 streefde de JOVD ernaar een brugfunctie tussen D'66 en de VVD te vervullen. Uiteindelijk had D'66 hier geen trek in en richtte de partij in 1984 de eigen Jonge Democraten op.

In 1976 besloot het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk politieke jongerenorganisaties te subsidiëren. Dit blies de onafhankelijkheidsdiscussie nieuw leven in, waardoor een aantal ontevreden leden zich afsplitsten en subsidie aanvroegen. CRM keerde de subsidie uit aan de JOVD en de ontevreden leden keerden weer terug. Pas in 2000 werd het verwantschap tussen de moederpartij en de jongerenorganisatie officieel vastgelegd. Desondanks profileert de JOVD zichzelf nog altijd graag als onafhankelijk.

5.

Gegevens

Naam

Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD)

Moederpartij

VVD

Opgericht

26 februari 1949

Ledenaantal

ongeveer 2500 (in 2021)

Ledenblad

De Driemaster

Internet

www.jovd.nl

Email

info@jovd.nl

Telefoon

070 362 24 33

Adres

Lange Voorhout 12

2514 ED Den Haag


Meer over