Drs. M.L. (Mark) Verheijen

foto Drs. M.L. (Mark) Verheijen
bron: VVD

VVD-politicus, die al jong raadslid en daarna wethouder in Venlo, gedeputeerde van Limburg en waarnemend partijvoorzitter was en die in 2012 een prominente rol als Tweede Kamerlid leek te gaan spelen. Nam begin 2015 echter ontslag na in opspraak te zijn gekomen over ten onrechte bij de provincie gedeclareerde uitgaven en de voorlopige conclusie van de VVD-commissie integriteit dat zijn handelswijze in strijd was geweest met het integriteitskader van de VVD. Werd in oktober 2015 echter gerehabiliteerd. Was als Tweede Kamerlid woordvoerder Europese zaken. Na zijn vertrek schreef hij een biografie van VVD-senator Harm van Riel.

VVD
in de periode 2012-2015: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Marcus Leonardus (Mark)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Baarlo (gem. Maasbree), 14 augustus 1976

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 27 februari 2015
  • zelfstandig (bestuurs)adviseur, vanaf mei 2015
  • lid gemeenteraad van Venlo, van 29 maart 2018 tot 30 maart 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • columnist Dagblad de Limburger

vorige (2/35)
  • informateur collegevorming gemeente Venlo, maart 2014
  • informateur collegevorming gemeente Venlo, van maart 2018 tot april 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 november 2012 tot 27 februari 2015

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
adjudant van het prinsentrio, Venlose Carnavalsvereniging "Jocus" 2007

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in 2005 door de VNG gekozen tot 'jong raadslid van het jaar'
  • Kwam in februari 2015 in opspraak na onthullingen in NRC Handelsblad over door hem ten onrechte bij de provincie gedeclareerde uitgaven. Hijzelf erkende zijn fouten en beloofde onterecht ontvangen bedragen terug te betalen. Besloten werd dat de VVD-commissie integriteit nader onderzoek zou doen. Hij schortte op 18 februari 2015 tijdelijk zijn werkzaamheden als Kamerlid op, nadat een bedrijf aangifte had gedaan tegen hem vanwege corruptie. Op 27 februari stapte Verheijen op als Kamerlid, nadat de VVD-commissie integriteit concludeerde dat de handelswijze van Verheijzen in strijd was met het integriteitskader van de VVD.
  • In oktober 2015 stelde de Commissie integiteit vast, dat de regels die in 2012 bij een verkiezingsbijeenkomst leken te zijn geschonden op het betreffende moment nog niet golden. Evenmin was er gesjoemeld met kosten.
 

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.