Drs. A.D.S.M. (Annette) Nijs MBA

foto Drs. A.D.S.M. (Annette) Nijs MBAvergrootglas

Brabantse die met een vlot verlopen studie macro-economie en een carrière bij het Ondernemersverbond en in het bedrijfsleven de basis legde voor een korte politieke loopbaan. In de periode 1987-1988 voorzitter van de JOVD. Werkte als manager bij Shell in Manilla toen de VVD haar vroeg staatssecretaris van onderwijs te worden in het kabinet-Balkenende I. Had in die functie niet alleen een moeizame relatie met de universitaire wereld vanwege haar plannen voor selectie aan de poort, maar naar later bleek ook met 'haar' minister. Toen zij dat in een interview had openbaar gemaakt, zegde de VVD-top het vertrouwen in haar op. Kwam een jaar later tussentijds in de Kamer en hield zich daar onder meer bezig met het cultuurbeleid.

VVD
in de periode 2002-2006: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Anette Dorothea Sophia Maria (Annette)

personalia

geboorteplaats en -datum
Waalwijk, 16 december 1961

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

hoofdfuncties en beroepen

 • werkzaam op het hoofdkantoor van Unilever te Rotterdam, van maart 1985 tot maart 1986
 • beleidsadviseur KNOV (Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond), van oktober 1986 tot januari 1990
 • business consultant, Shell International Petroleum Company te 's-Gravenhage, van februari 1990 tot januari 1992
 • senior business consultant, Petroleum Development Oman te Muskate, van januari 1992 tot augustus 1993
 • corporate accountant, Petroleum Development Oman te Muskate, van augustus 1993 tot maart 1995
 • financieel manager, Shell International Trading & Shipping Co. te Londen, van april 1995 tot juli 1997
 • algemeen directeur brandstoffen, Shell Marine Products te Londen, van augustus 1997 tot maart 2000
 • manager e-commerce, Shell Europe Oil Products te Londen, van maart 2000 tot juli 2000
 • interim-manager stategie, marketing, product management, media en relaties met aandeelhouders Shell Trade Ranger (e-marktplaats voor energie) te Houston (Texas, VS), van augustus 2000 tot februari 2001
 • manager e-business, Shell Europe Oil Products te Londen, van februari 2001 tot april 2001
 • manager e-commerce, Shell International Oil Products te Londen en Manilla, van april 2001 tot juli 2002
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen) (belast met beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hoger beroepsonderwijs, wetenschapsbeleid en studiefinanciering, internationalisering), van 22 juli 2002 tot 9 juni 2004
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2005 tot 30 november 2006
 • directeur Europe China Institute van Nyenrode Business Universiteit, van 1 november 2006 tot 1 oktober 2008
 • director Global Initiative, CEIBS (China Europe International Business School) te Sjanghai, vanaf 1 oktober 2008

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid bezig met cultuur, organisatie van de overheid en rijksuitgaven

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Loodste in 2004 een wetsvoorstel door de Tweede Kamer tot aanscherping van de prestatienorm voor de studiefinanciering. Studenten zouden hun beurs in eerste instantie krijgen uitgekeerd als een lening. Pas wanneer een bepaalde prestatie is behaald, wordt de lening omgezet in een gift. (29.412)
 • Lanceerde in 2004 plannen om het voor sommige universiteiten en hogescholen mogelijk te maken om bij bepaalde studies toelatingseisen toe te staan. Door deze 'selectie aan de poort' moeten topopleidingen ontstaan. De Tweede Kamer stemde hiermee in, zij het dat het vooralsnog om experimenten diende te gaan. De Kamer steunde eveneens haar voorstel om differentiatie in de hoogte van collegegelden mogelijk te maken.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar tweelingzus heet Marlies

publicaties/bronnen

publicaties
"China met andere ogen. Over hemelse vrede, glorieuze rijkdom en herwonnen vrijheid" (2009)

literatuur/documentatie
 • Opzij, januari 2005
 • Interview door Ornella Porcu, "Ambities van een herintreder", Financieele Dagblad, FD Persoonlijk, 3 september 2005

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.