Drs. D.J.D. (Dick) Dees

foto Drs. D.J.D. (Dick) Dees
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Foto Dick Dees

Tot apotheker opgeleide Zeeuws-Vlaming die via de Bredase gemeenteraad en de JOVD in de Tweede Kamer kwam. Werd daar woordvoerder hoger onderwijs en wetenschapsbeleid en later volksgezondheidsspecialist. Voerde in 1980 het woord bij de behandeling van het abortusvoorstel. In 1986 staatssecretaris van volksgezondheid en sport in het tweede kabinet-Lubbers. Kon door de val van het kabinet alleen de eerste fase van een nieuw stelsel van ziektekostenverzekering realiseren. Zijn Tabakswet zorgde voor beperking van het roken in openbare gebouwen. Keerde in 1989 terug in de Tweede Kamer en stapte in 1995 over naar de Senaat. Was daar woordvoerder euthanasiewet. Hartelijke, vriendelijke man die steeds op constructieve wijze deelnam aan debatten. Voorzitter van het Beneluxparlement en actief in IPU en Raad van Europa.

VVD
in de periode 1972-2007: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Dirk Jan Dignus (Dick)

geboorteplaats en -datum
Oostburg, 13 december 1944

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1967

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • lid gemeenteraad van Breda, van november 1971 tot september 1978
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1972 tot 14 juli 1986
 • staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (belast met volksgezondheid, sport en maatschappelijke dienstverlening), van 14 juli 1986 tot 7 november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 13 juni 1995
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 12 juni 2007

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met behartiging van zaken van 1. het directoraat-generaal van de Volksgezondheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne; 2, de directie Maatschappelijke Dienstverlening; 3. de directie Sportzaken; het beleid betreffende bejaarden, jeugdhulpverlening, abortus provocatus, euthanasie en vruchtimplantatie na buitenbaarmoederlijke bevruchting was hiervan uitgezonderd.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/41)
 • vicevoorzitter Raad van Commissarissen Stichting Overkoepelend COZ-beheer, van 2006 tot 2012
 • lid college van Kapittelheren van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda, vanaf 1 maart 1995

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/17)
 • lplaatsvervangend lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 25 september 1995 tot 20 september 1999
 • lid Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 20 september 1999 tot 24 november 2007

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid Politiek Jongeren Contact Breda, vanaf 1967
 • erelid JOVD, vanaf 1999

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/8)
 • Interpelleerde op 24 februari 1982 minister Gardeniers over de jeugdtandverzorging
 • Was in februari 1985 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de rapport van de RSV-enquêtecommissie
 • Was in 2001 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (euthanasiewet)

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/6)
 • Bracht in 1988 de Nota 'Verandering verzekerd' uit over de weg naar herziening van het stelsel van ziektekostenverzekering. Uitgangspunt is één verzekeringspakket bestaande uit een basis- en een aanvullende pakket. Door de val van het kabinet werden de plannen niet uitgevoerd. (19.945, nr. 28)
 • Kreeg in 1988 te maken met een ernstige conflict met de Landelijke Specialisten Vereniging over normering van de inkomens van medisch specialisten
 • Bracht in 1989 het regeringsstandpunt Zorg- en dienstverlening ten behoeve van geestelijke gehandicapten uit. Hierin wordt ingegaan op de vergrijzingsproblematiek in samenhang met het geestelijk gehandicaptenbeleid. Aan de orde komen onder meer vraag en aanbod van zorgfuncties, onderwijs en arbeid en maatregelen en aandachtspunten voor de volgende jaren. (20.931)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/6)
 • Bracht in 1988 de Wet inzake bloedtransfusie (Stb. 546) tot stand, die de Wet op het menselijk bloed uit 1961 vervangt: er komen 22 regionale bloedbanken die de plaatselijke bloedtransfusiediensten vervangen en die zorgen voor het afnemen, bewerken en distribueren van bloed. Commerciële handel in bloed blijft verboden. Het wetsvoorstel was in 1983 ingediend door staatssecretaris Van der Reijden. (17.993)
 • Bracht in 1988 een wet (Stb. 610) over de eerste fase van de stelselherziening ziektekostenverzekering tot stand. Er wordt een gedeeltelijke nominale basispremie (f 156 per jaar per volwassene en de helft voor een kind) ingevoerd en enkele voorzieningen worden van de Ziekenfondswet overgeheveld naar de AWBZ. (20.609)
 • Bracht in 1988 een wet (Stb. 635) tot stand tot goedkeuring van een op 19 augustus 1985 te Straatsburg tot stand gekomen Europese overeenkomst inzake gewelddadigheden door en wangedrag van toeschouwers rond sportevenementen en in het bijzonder rond voetbalwedstrijden. Door uniforme regels over ordehandhaving, toegangsbewijzen, alcoholgebruik en vuurwerk in stadions etc. moet beter kunnen worden opgetreden tegen voetbalvandalen. Aanleiding tot het verdrag was het Heizeldrama op 29 mei 1985. Het wetsvoorstel was in 1986 ingediend door staatssecretaris Van der Reijden. (19.433)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was pedagoge
 • Zijn grootvader van vaderszijde was voor de CHU lid van de gemeenteraad van Zaamslag

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • Arendo Joustra en Jet Bruinsma, "Staatssecretaris Dees, de man die er niet is", De Volkskrant, 3 november 1987
 • G. Zandbergen, "De secuurheid van een apotheker verloochen je niet: Drs. D.J.D. Dees, staatssecretaris Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur 1986-1989" (Zoetermeer, 1989)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.