Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Dit ministerie ontstond in 1965, nadat Kunsten (cultuur) was ondergebracht bij het nieuwe ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Tot de taken van het ministerie behoorden het gehele onderwijs, het wetenschapsbeleid en de studiefinanciering.

In 1994 werd na overheveling van cultuur de naam gewijzigd in Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.