Presidium Tweede Kamer (PRES)

Het Presidium is het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer. Het bestaat uit de Kamervoorzitter en de ondervoorzitters.

De belangrijkste taken zijn:

  • het organiseren van de werkzaamheden, zoals het opstellen van de agenda;
  • het opstellen van de begroting voor de Kamer;
  • het beheren van de uitgaven van de Kamer;
  • de aanstelling van personeel.

Het Presidium beslist ook welke Tweede Kamercommissie belast wordt met de behandeling van ingediende wetsvoorstellen en nota's. De Kamervoorzitter overlegt met het Presidium over de samenstelling van Tweede Kamercommissies.

Voorzitter is V.A. (Vera) Bergkamp. Griffier is Mw. S. M. Roos.

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Foto M. (Fleur)  AgemaAgema, M.PVV
2Website CDA.nlGeurts, J.L.CDA
3Rob JettenJetten, Drs. R.A.A.D66
4Foto E.M.J. (Lilianne)  PloumenPloumen, Drs. E.M.J.PvdA