Mr. G.J.A. (Geert Jan) Hamilton

foto Mr. G.J.A. (Geert Jan) Hamilton
bron: Hans Kouwenhoven

Geert Jan Hamilton (1952) is sinds 8 december 2022 waarnemend Griffier van de Tweede Kamer. Eerder was hij van 1 september 2006 tot 1 oktober 2018 Griffier van de Eerste Kamer. De heer Hamilton was eerder directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bekleedde daarvoor een aantal functies bij Zorgverzekeraars Nederland en diens rechtsvoorganger de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen.

in de periode 2006-heden: Griffier Eerste Kamer, Griffier Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Gerardus Johannes Augustinus (Geert Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 14 april 1952

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

  • directieadviseur Juridische en Internationale Zaken, ZN (Vereniging Zorgverzekeraars Nederland), van 1 januari 1995 tot 1 november 1999
  • directeur Wetgeving en Juridische Zaken, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 november 1999 tot 1 september 2006
  • Griffier Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 september 2006 tot 1 oktober 2018
  • waarnemend Griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 8 december 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

huidige
  • secretaris Nationaal Rampenfonds, vanaf 1 april 2017

vorige (2/34)
  • lid Executive Committee, ASGP (Association of Secretaries-General of Parliaments), van 2011 tot 14 oktober 2014
  • vicepresident ASGP (Association of Secretaries General Parliaments), van 14 oktober 2014 tot 1 oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid projectgroep Huis voor de democratie en rechtsstaat

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Association Internationale de la Mutualité

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
  • Was in 2003 vertegenwoordiger van de minister van VWS bij het 'High Level Process of Reflection on Patient Mobility and Healthcare Developments in the European Union'
  • Was als directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van VWS nauw betrokken bij de herziening van het zorgstelsel die onder minister Hans Hoogervorst werd doorgevoerd (Zorgverzekeringswet; Wet Marktordening Gezondheidszorg; Wet Toelating Zorginstellingen)
  • Was als Griffier van de Verenigde Vergadering der Staten Generaal ambtelijk eerstverantwoordelijke voor de organisatie van de Verenigde Vergadering op 30 april 2013 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waarin koning Willem-Alexander de eed aflegde en werd ingehuldigd

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 9 augustus 2011.