Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken had lange tijd de zorg voor veel overheidstaken, zoals onderwijs, binnenlands bestuur, het kiesrecht, nijverheid, kunsten en waterstaat. In 1877 en 1918 gingen belangrijke onderdelen over naar de nieuwe ministeries van Waterstaat, Handel en Nijverheid en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Enige tijd was Binnenlandse Zaken ook verantwoordelijk voor de volkshuisvesting (1937-1947). Vanaf 1933 had het ministerie de zorg voor de pensioenen, die daarvoor onder Financiën vielen. In de periode 1933-1946 was BiZa verder verantwoordelijk voor het radio-beleid. In 1923-1932 was de naam het ministerie Binnenlandse Zaken en Landbouw.

De minister van Binnnenlandse Zaken was samen met de minister van Justitie verantwoordelijk voor de politie. In 1959-1963 was er verder een verantwoordelijkheid voor Nederlands Nieuw-Guinea, waarvoor toen een afzonderlijke staatssecretaris was. In 1956-1959 werden aan Binnenlandse Zaken Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie toegevoegd en kwam dat ook tot uitdrukking in de naam. Na toewijzing van de zorg voor de Nederlandse Antillen en Aruba werd de naam van het ministerie in 1998 gewijzigd in Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.