Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid

Dit ministerie werd in 1877 ingesteld bij de formatie van het kabinet-Kappeyne van de Coppello. Tot dan viel de verantwoordelijkheid voor waterstaat, posterijen, handel, nijverheid, landbouw en visserij onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bij de formatie van het kabinet-De Meester kwam er een nieuw ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel en vanaf 1906 bestond er een afzonderlijk ministerie van Waterstaat.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.