Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel

Dit ministerie werd in september 1905 ingesteld door het kabinet-De Meester. Het was een afsplitsing van het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. In 1923 ging Landbouw over naar Binnenlandse Zaken en werden Handel en Nijverheid onderdeel van het ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid. In 1905-1918 behoorde ook de afdeling Arbeid tot het ministerie.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.