Hoge Colleges van Staat

Van een aantal overheidsorganen is (grond)wettelijk vastgelegd dat ze zelfstandig en onafhankelijk zijn. Dit zijn de Hoge Colleges van Staat, een verzamelnaam voor enkele colleges binnen de overheid met een bijzondere positie. Zij hebben als taak de Rijksoverheid te controleren en te adviseren.

De Hoge Colleges van Staat zijn:

  • Tweede Kamer

    De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een Hoog College van Staat . Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft. De Kamer heeft 150 leden.

  • Nationale Ombudsman

    De Nationale ombudsman is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat klachten van burgers over onbehoorlijk gedrag van organen en ambtenaren van de centrale overheid en politie onderzoekt. Niemand kan de ombudsman voorschrijven hoe hij zijn taak moet uitvoeren.

  • Kanselarij der Nederlandse Orden

    Adviseert bij de uitreiking van koninklijke onderscheidingen en zorgt voor het beheer van Nederlandse Orden.

Het Kabinet van de Koning behoort niet tot de Hoge Colleges van Staat.